Amazonov pametni zvočnik Echo in virtualni pomočnik Alexa

V prispevku bom predstavil uporabo in delo z Amazonovim pametnim zvočnikom Echo in na njem nameščenim virtualnim pomočnikom Alexo pri pouku angleščine ter podal nekaj opažanj in predlogov za delo v prihodnje.

Preden sem Echo prinesel v razred (9. razred), sem se temeljito pripravil in razmislil, kako naj bi potekalo delo z napravo. Predvideval sem, da velika večina učencev ne pozna zvočnika Echo, niti kako izgleda (slika 1). To se je kasneje izkazalo za točno, čeprav je peščica učencev že slišala za napravo in nekateri posamezniki so jo tudi prepoznali, ko so jo videli. Predvsem so prepoznali virtualnega pomočnika Alexo in to poimenovanje posplošili na celotno napravo. Zato je v pričujočem prispevku z imenom Alexa mišljena naprava kot celota.

Slika 1: Pametni zvočnik Echo z virtualnim pomočnikom Alexo.

Ker predstavitev Alexe in delo z njo ne bi bila možna v sklopu ene šolske ure, sem se odločil, da temi namenim dve šolski uri. Žal ni bilo možnosti po t. i. blok oz. dvojni uri, zato se je zadeva odvila v dveh zaporednih dnevih oz. urah. Na prvi uri sem Alexo prinesel v razred in jo učencem predstavil tako, da sem jim povedal nekaj osnovnih stvari o njej – da je to virtualni pomočnik, ki se uporablja na Amazonovih pametnih zvočnikih, ter da se upravlja z glasovnimi ukazi. Povedal in demonstriral sem jim tudi, kaj vse Alexa zmore (slika 2), t. j. odgovoriti na vprašanja, predvajati glasbo (vzorce ali v celoti, kar je plačljivo), ustvariti sezname »to do«, nastaviti alarme, predvajati poddaje oz. podcaste, predvajati avdio knjige, zagotavljati realne podatke o vremenu, prometu in športu, upravljati druge pametne naprave doma (luči, pečico, ogrevanje …). Vse to in še več zmore v angleščini, nemščini, francoščini, italijanščini, japonščini, portugalščini, španščini in hindiju.

Slika 2: Nekaj možnosti, ki jih Alexa ponuja.

Predvideval sem, da bodo pri pouku učenci v največji meri postavljali vprašanja Alexi, zato smo največ časa namenili temu, kakšna vprašanja lahko postavljamo in kako. Tako smo demonstrirali, da se Alexa po pričakovanjih najbolje odreže pri vprašanjih zaprtega tipa, recimo Alexa, what’s two plus two? ali Alexa, who is the president of Slovenia? Tudi pri vprašanjih bolj odprtega tipa se Alexa dobro odreže, še posebej, če »zadenemo« eno od vprašanj, ki jih je proizvajalec predvidel, in teh je resnično dosti, npr. Alexa, give me a gardening tip. ali Alexa, which football team do you support? ali Alexa, what happens if you step on a LEGO brick? Pri vprašanjih, ki so zelo odprtega tipa ali pa zahtevajo mnenje, analizo oz. interpretacijo, pa Alexa ponavadi odgovori z Sorry, I don’t know that one. ali I don’t have an opinion on that. Proizvajalec je predvidel tudi manj vljudne oblika diskurza s strani uporabnikov. Tako se Alexa na kletvice ali vulgarizme odzove s prehodom v stanje pripravljenosti.

 Če Alexa ne razume vprašanja oz. sogovornikovega govornega dejanja, le-tega pozove, da to ponovi ali željeno pove kako drugače. Prva ura druženja z Alexo se je končala s frontalnim postavljanjem vprašanja s strani učencev. Tako je bil prebit led, učenci so se sprostili in se preizkusili v postavljanju vprašanj. Čisto za konec sem učencem še razložil, kako bo izgledala naslednja učna ura, tako da ne bomo po nepotrebnem izgubljali dragocenega časa in da bomo lahko v celoti izkoristili uro, od česar bodo seveda imeli največ učenci sami.

Drugo učno uro so učenci nestrpno pričakovali. Kot sem jim že sporočil na prejšnji uri, sem učence razdelil v tri skupine po 5 učencev. Vsaka skupina je imela določeno nalogo, ki jo je opravljala 15 minut. Po tem času je vsaka skupina dobila še drugo in nato še tretjo nalogo, tako da so vse skupine v eni šolski uri opravile vse tri naloge.

Prva naloga je bila, da so s pomočjo tabličnih računalnikov pobrskali po spletni strani amazon.com in poiskali čim več informacij o Alexi. Najpomembnejše so si izpisali v zvezek v obliki miselnega vzorca. Druga naloga je bila, da so si pripravili in zapisali v zvezek čim več vprašanj, ki so jih želeli postaviti Alexi. Najprej so v skupini s pomočjo tehnike brainstorming – viharjenje možganov – dobili nekaj idej. Potem je vsak član skupine zapisal vsaj deset vprašanj v zvezek. V skupini so vsa vprašanja pregledali in povedali, ali se jim zdijo primerna in ugibali, ali bodo od Alexe dobili zadovoljiv odgovor. Tretja naloga je bila dejansko delo z Alexo. Učenci so se posedli okoli Alexe in se pogovarjali z njo oz. ji postavljali vprašanja, ki so si jih pripravili. Cilj je bil, da vsi učenci izkusijo pogovor z Alexo in da se izkoristi ves čas, ki je na voljo, tako da lahko vsi učenci kar največ urijo govorno in slušno spretnost.

Slika 3: Nabor pomoči, ki jih Alexa ponuja.

5 thoughts on “Amazonov pametni zvočnik Echo in virtualni pomočnik Alexa

 1. Vojko Jurgec
  3. 1. 2023 at 16:53

  Zelo zanimiv prispevek in odlična ideja, kako uporabiti nekoliko ‘drugačno’ digitalno napravo pri pouku.
  Osebno sicer uporabljam “Google Assistant”, ki si zapomni “ton” glasu in pogosto ne želi odgovarjati na vprašanja ali ukaze, ki jih postavi oseba z drugačnim glasom od glasu osebe, na katero je vezan Google račun lastnika ‘Googlovega pomočnika’. A Alexa nima težav s tem?
  Sicer pa še enkrat pohvale za odličen primer dobre prakse!

 2. Anja Cempre
  4. 1. 2023 at 17:33

  Kako dobra ideja in odlična ura oz. dve uri angleščine. Uporabno, poučno in zabavno.

 3. Barbara Valič
  18. 1. 2023 at 17:49

  Zelo inovativna in uporabna ideja za pouk tujega jezika!

 4. Roman Tamše
  14. 3. 2023 at 16:17

  To se mi zdi zelo smiseln pripomoček za pouk tujih jezikov

 5. Roman Tamše
  15. 3. 2023 at 11:19

  Pri športni vzgoji bi lahko uporabil mogoče za merjenje časa intervalov in predvajanje glasbe, kar ni ravno njen namem

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja