Aplikacija Padlet pri pouku angleščine

Pri pouku angleščine v 9. razredu imamo na začetku šolskega leta dejavnost z naslovom Idols of the 20th century, pri kateri se poglobimo v rabo sedanjih in preteklih časov (Present simple, Present continuous in Past simple). Cilj naloge je pravilna raba časov za opisovanje slik na eni strani, ter za pisanje biografije na drugi. Učna priprava pa poleg bralnih, slušnih in jezikovnih dejavnosti predvideva tudi izpolnjevanje tim. Fact file-a.

V prvih letih svojega poučevanja s tem učbenikom sem preprosto sledila nalogam učbenika. Kasneje sem učno uro obogatila z uporabo IKT, predvsem šolskih tablic, ko so si učenci iz seznama slavnih oseb 20. stoletja izbrali eno, poiskali v spletu informacije in na liste, ki so jih kasneje oddali, pripravili Fact file po primeru iz učbenika.

V letošnjem šolskem letu sem pri obravnavi snovi stopila še korak dlje. Namreč, razstavno tablo v razredu ter liste iz papirja je zamenjal »zid« v aplikaciji Padlet (https://padlet.com/). Učenci 9. razredov so se z aplikacijo Padlet srečali prvič in bili nad njo navdušeni. Najprej so s tablicami poiskali informacije na spletu o izbrani slavni osebi, jih izpisali in na Padlet »tabli« objavili svoj prispevek. Svoji objavi so dodali še fotografijo ter po želji razne povezave. Precej zanimanja so pokazali za možnost »všečkanja« objav svojih sošolcev. Devetošolci so bili mnenja, da je tak način izvajanja dejavnosti veliko bolj zanimiv in poučen kot tradicionalni, saj je delo potekalo v sproščenem in sodelovalnem vzdušju, v katerem so učenci poleg na začetku omenjenih cilj, zasledovali tudi cilje uporabe IKT pri pouku.

Aplikacija Padlet je preprosta za uporabo, učitelj lahko povsem brez težav ustvari svoj račun, žal pa osnovna brezplačna verzija dovoljuje le nekaj »tabel« istočasno.

2 thoughts on “Aplikacija Padlet pri pouku angleščine

  1. Valentina
    14. 3. 2022 at 21:37

    Padlet je res odličen za učenje angleščine, predvsem za spodbujanje kreativnega učenja.

  2. Nina
    15. 3. 2023 at 17:29

    Padlet se mi zdi zelo uporaben tudi pri uvodnih motivacijah, zbiranju idej, izražanju mnenj …

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja