Aplikacija Plickers

Aplikacija Plickers je pri pouku uporabna predvsem za pridobitev povratne informacije na koncu določenega sklopa in za popestritev šolske ure.

Kviz s pomočjo Plickers aplikacije poteka tako, da učitelj učencu najprej dodeli kartico s kodo, pod katero je učenec voden v seznamu. S pomočjo vnaprej pripravljenih vprašanj različnih tipov (izbira; drži, ne drži …) učitelj preveri učenčevo znanje. S pomočjo pametnega telefona ali tabličnega računalnika učitelj kode na karticah optično prebere in povratna informacija o učenčevem znanju se samodejno shrani v aplikacijo. Učenci dobijo povratno informacijo po zastavljanjem vprašanju in na koncu opravljenega preverjanja (v odstotkih).

Uporaba aplikacije je učencem zelo zanimiva, učiteljem pa v pomoč pri nadaljnjem načrtovanju dela.

20 thoughts on “Aplikacija Plickers

 1. Karmen Šket
  14. 10. 2020 at 21:10

  Aplikacija PLICKERS mi ni poznana. Iz prispevka pa je prepoznavno, da je učiteljem v oporo pri delu (nov način povratnega znanja učencev). Učencem pa po vsej verjetnost zanimivo, novo in prav tako manj stresno.

  LP Karmen Šket

 2. Samo Meden
  15. 3. 2022 at 20:36

  Pozdravljeni.
  Aplikacija je zelo uporabna in je zelo primerna za ponavljanjein utrjevanje snovi. Učenci so zelo motivirani za delo učitelj pa ima v ozadju aplikacije v trenutku izdelano celotno analizo odgovorov na vprašanja. Na tak način lahko temam ki niso bile uspešno odgovorjene posveti več pozornosti.
  LP Samo Meden

 3. Samo Meden
  18. 3. 2022 at 11:37

  Pozdravljeni.
  Mobilno aplikacijo je pogosto uporabljam za ponavljanje in utrjevanje znanja. Spletna analiza pa omogoča hitro ugotovitev kdo potrebuje in kje potrebuje še mojo pomoč.
  LP Samo Meden

 4. Katja Kos
  14. 11. 2022 at 17:48

  Prvič sem zasledila aplikacijo Plickers, po opisu sodeč se mi zdi zelo zanimiva in uporabna. Sama pri pouku včasih uporabljam Kahoot kviz, vendar tam ne moreš tako dobro slediti individualno vsem učencem in dijakom. Vsekakor bom v prihodnje preizkusila tudi aplikacijo Plickers.

 5. Katja Kos
  14. 11. 2022 at 17:54

  Prvič sem zasledila aplikacijo Plickers, po opisu sodeč se mi zdi zelo zanimiva in uporabna. Sama pri pouku včasih uporabljam Kahoot kviz, vendar tam ne moreš tako dobro slediti individualno vsem učencem in dijakom. Vsekakor bom v prihodnje preizkusila tudi aplikacijo Plickers in tako preverila usvojeno snov.

 6. Gregor Antloga
  18. 11. 2022 at 19:18

  Aplikacijo Plickers bi se dalo uporabiti tudi pri pouku fizike. Najprej jo bom preizkusil na področju astronomije, saj ne zahteva veliko računanja.

 7. Jasmina
  19. 11. 2022 at 12:32

  Aplikacijo poznam in se mi zdi sama ideja super. Slabost pa je, da je plačljiva in lahko z brezplačno verzijo postaviš le nekaj vprašanj.

 8. Goran Kofol
  20. 11. 2022 at 14:49

  Pozdravljeni.

  Aplikacije sicer še ne poznam, mi pa deluje zelo zanimiva za utrjevanje snovi. Sam jo bom preizkusil prav v ta namen.

 9. Majda
  16. 3. 2023 at 15:01

  Aplikacija se mi zdi zanimiva in primerna za utrjevanje zaključenega sklopa snovi.

 10. Ana Korenjak
  16. 3. 2023 at 15:11

  Aplikacijo poznam in jo občasno uporabljam pri pouku za sprotno preverjanje znanja. Učencem je všeč, ker lahko sami spremljajo svoj napredek.

 11. 19. 3. 2023 at 16:27

  Ta aplikacija je zelo v redu, da na drugačen način preverjaš in utrjuješ snov z učenci pri pouku. Hitro lahko opaziš kateri učenci imajo težavo s snovjo.

 12. Maja
  13. 11. 2023 at 20:23

  Aplikacija se mi zdi zelo zanimiva za utrjevanje znanja, saj tak način učencev gotovo pritegne in je motivacija visoka. Za učitelja je zelo pomembna povratna informacija o delu vseh učencev, saj tako lahko hitro dobi pregled nad usvojenim znanjem oddelka.

 13. Maja Mirt Jakše
  13. 11. 2023 at 20:23

  Aplikacija se mi zdi zelo zanimiva za utrjevanje znanja, saj tak način učencev gotovo pritegne in je motivacija visoka. Za učitelja je zelo pomembna povratna informacija o delu vseh učencev, saj tako lahko hitro dobi pregled nad usvojenim znanjem oddelka.

 14. Nežka
  14. 11. 2023 at 21:41

  Aplikacijo poznam in se mi zdi uporabna predvsem za hitro povratno informacijo, spremljanje usvojene snovi. Učenci se zelo hitro naučijo rabe, prav tako za to sploh ne potrebujejo svoje naprave.
  Aplikacija je uporabna tudi za hitro glasovanje.

 15. Alma
  15. 11. 2023 at 19:54

  Aplikacijo poznam iz pripovedovanja mojih dveh otrok (uporabljajo v šoli). Že nekaj časa razmišljam, da jo začnem uporabljati za utrjevanje – sprotno preverjanje s povratno informacijo. Že odločena samo še lotiti se je potrebno – pri vsem tem pa je seveda problem čas

 16. Ksenija
  16. 11. 2023 at 08:07

  Aplikacijo občasno uporabljam za sprotno preverjanje znanja.

 17. Matjuša
  16. 11. 2023 at 08:11

  Aplikacijo uporabljam za preverjanje znanja in hitro glasovanje.

 18. Nejc
  16. 11. 2023 at 20:54

  Aplikacijo bi uporabil za obravnavo kakšne nove teme, ki je učencem lahko manj zanimiva in tako povečal njihovo motivacijo in jih spodbudil za nadaljne delo.

 19. Mirjana
  17. 11. 2023 at 21:13

  Aplikcija je preprosta za uporabo in primerna za uporabo tudi v prvem razredu. Uporabila bi jo za preverjanje znanja po obravnavanem učnem sklopu ali tudi za preverjanje predznanja učencev.

 20. Brigita
  19. 11. 2023 at 20:13

  Aplikacije še nisem uporabljala. Menim, da bi bila dobra popestritev pouka in hkrati zabavno preverjane znanja za učence.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja