Dejavnosti za urjenje sposobnosti in spretnosti na področju motorike

smart

Učenci imajo ob vstopu v šolo na področju branja in pisanja različne sposobnosti in zelo različno predznanje. Slednje je dobro preveriti že na začetku in na osnovi tega načrtovati dejavnosti in potek opismenjevanja. Pomembno je, da se učitelji zavedamo, da je temelj opismenjevanja razvijanje predopismenjevalnih zmožnosti in dejavnosti. Sem sodijo sposobnosti zavedanja jezikovnih struktur (besed, glasov), sposobnost slušnega in vidnega razločevanja in sposobnost slušnega razčlenjevanja.

Didaktične igre –  dejavnosti za razvoj pismenosti

Igra je v življenju otrok zelo pomemben dejavnik, saj pozitivno vpliva na razvoj otrok, njihovo rast, domišljijo ter omogoča nevsiljivo pridobivanje novih znanj in izkušenj. Igre pri otroku razvijajo razvoj besednega zaklada, motoriko (ročne spretnosti, koordinacija gibov), miselnost (reševanje problemov), spoznavanje med vrstniki (samoobvladovanje, upoštevanje pravil) ter vztrajnost, samostojnost. Otroci so v šolskem obdobju zelo radovedni, problemi so zanje izziv. Željo po znanju in učenju je treba pri otrocih vzbujati na različne načine ter uporabljati take metode dela, ki jim bodo olajšale učenje.

 • Dejavnosti za urjenje sposobnosti in spretnosti na področju motorike

Učenci so v kotičkih počeli najrazličnejše dejavnosti: privijali so vijake, s kapalko nanašali barvno tekočino, z veliko kuhinjsko prijemalko so prestavljali plastična jajca, na kosmato žičko natikali perlice, s terilnikom za začimbe drobili grobo jedilno sol,…

Tudi pri učenju skozi igro lahko poskrbimo za individualizacijo, diferenciacijo, kar pa največ šteje, da učence motiviramo in jih pripravimo do tega, da so iz ure v uro bolj vedoželjni in radovedni.

Veliko je priprav pred uro, dobro je potrebno podati navodila, potem pa je sama ura lahko zelo prijetna, učenci delajo čim bolj samostojno in učitelj je lahko v ozadju.

5 thoughts on “Dejavnosti za urjenje sposobnosti in spretnosti na področju motorike

 1. Mojca
  12. 4. 2022 at 09:23

  Čestitke!

 2. Helena Krnc
  12. 4. 2022 at 19:31

  Dejavnosti za razvijanje fine motorike so v 1. in 2. razredih osnovnih šol zelo pomembno. Sama opažam, da je vsako leto več učencev, ki imajo težave z motoriko, samostojnostjo in vztrajnostjo. Včasih je tudi problem, ko imamo v razredih po 27 otrok, saj nam priprava materiala in nakup le tega, vzamejo kar veliko časa in denarja. Dejavnosti, ki ste jih izvedli, se mi zdijo zelo zanimive in domiselne in so nedvomno pritegnile učence.

 3. Anja Kompan Lunežnik
  30. 11. 2022 at 15:23

  Zelo dobre ideje za urjenje finomotorike.

 4. Anita Furlan
  7. 1. 2023 at 10:54

  Temelj opismenjevanje je zelo širok spekter pomembnih dejavnosti, katerih ne smemo zanemarjati. Tako kot navajate, se popolnoma strinjam, da je igra eden izmed pomembnih dejavnikov. Tudi sama se poslužujem metode igre in na tak način jim na različne načine vzpodbujam željo po znanju in učenju. Sami postopki igre so nazorno in natančno navedeni. Dejavnosti ki jih v prispevku opisujete pa uporabne in dobrodošle nam učiteljem. Hvala ker svoje ideje delite z nami.

 5. Anita Furlan
  7. 1. 2023 at 11:05

  Temelj opismenjevanja je širok spekter pomembnih dejavnosti, katerih nikakor ne smemo zanemarjati. Tako kot navajate, se popolnoma strinjam, da je igra eden izmed zelo pomembnih dejavnikov. Tudi sama se pri svojem delu večkrat poslužujem metode igre in z njo jim na različne načine vzpodbuja željo po znanju in učenju. Sami postopki iger so nazorno in natančno navedeni. Dejavnosti ki jih v prispevku opisujete so uporabne, ter vedno dobrodošle nam učiteljem. Hvala ker svoje ideje in znanja delite z nami.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja