Edpuzzle kot podpora pri poučevanju angleščine

Vir: Edpuzzle

Sodobno poučevanje angleščine presega zgolj delo z učbenikom in delovnim zvezkom, utrjevanje slovnice in učenje besedišča.

Pomembna kompetenca znanja angleščine je spremljanje slušnega besedila v »neprilagojeni« angleščini, kjer naravni govorci govorijo v naravnem tempu in z neprilagojenim besediščem.

V takšni situaciji so učenci izpostavljeni hitremu tempu govora, bogatemu in raznovrstnemu besedišču, mnogim neznanim besedam ter sprotnemu spremljanju poteka zgodbe.

Pri delu na daljavo je dober »input« nadvse pomemben. Učencem predmetne stopnje osnovne šole sem želela omogočiti slušno razumevanje besedila v nekoliko drugačni obliki, ob tem sem hkrati želela spremljati njihovo delo in dosežke. S tem namenom sem v pouk sem vključila spletno učno orodje Edpuzzle.

Edpuzzle je preprosta učna platforma, ki omogoča spremljanje video vsebin in tudi aktivno vključevanje učencev. Tako se učenci spremenijo iz pasivnih gledalcev v aktivne udeležence, ki se odzivajo na vidne in slušne vsebine.

Učitelju omogoča uporabo videoposnetkov iz različnih virov (Edpuzzle channel, YouTube, Khan Academy, National Geographic, TED Talks in drugi) ali nalaganje lastnih videoposnetkov.

Vir: Edpuzzle

Poleg tega omogoča urejanje videoposnetkov, krajšanje ali izrezovanje njegovih delov, ki so odveč. Učitelj lahko vstavi opombe in vprašanja (odprtega tipa ali izbirna vprašanja z več možnimi odgovori). Ob teh opombah in vprašanjih se videoposnetek samodejno ustavi in učenci se morajo odzvati na opombo ali odgovoriti na vprašanje.

Pod videoposnetkom je viden napredek, kolikšen del videoposnetka se je že predvajal in kako uspešen je bil učenec pri odgovorih. Zelene kapljice označujejo pravilne odgovore, rdeče kapljice pa nepravilne odgovore. Učenec ne more preskakovati posnetka ne da bi odgovoril na vprašanja ali ponovno odgovoriti na napačno odgovorjeno vprašanje.

Vir: Edpuzzle

Po oddanem odgovoru učenec dobi povratno informacijo glede pravilnosti odgovora. Okence na desni se obarva zeleno ob pravilnih odgovorih, ob nepravilnih odgovorih pa rdeče. Označen je učenčev odgovor in z zeleno puščico prikazan pravilni odgovor na vprašanje. Šele po oddanem odgovoru in prejeti povratni informaciji se posnetek predvaja naprej. Učenec si mora posnetek ogledati v celoti, saj se opravljena naloga odda samodejno, ko se ta odvrti do konca.

Vir: Edpuzzle

Učitelj ima vpogled v opravljene naloge in dosežke učencev. Barvna lestvica označuje dosežke učencev pri posamezni nalogi. Z zeleno barvo so označeni dosežki med 76 in 100 odstotki, z rumeno med 50 in 75 odstotki in z rdečo barvo dosežki med 0 in 49 odstotki. Rdeča ura v zgornjem desnem kotu označuje, da je učenec opravil nalogo po izteku določenega roka. v skrajnem levem stolpcu so prikazani povprečni rezultati in čas, ki so ga učenci porabili za reševanje vseh nalog.

Vir: Edpuzzle

Učitelj ima možnost, da oblikuje razrede in učencem posreduje kodo za vpis v razred. Svoje pripravljene naloge nato dodeli posameznemu razredu in spremlja napredek in dosežke učencev. Učitelj si lahko za vsakega posameznega učenca ogleda njegov napredek, dosežke, porabljen čas, posamezne odgovore, datum in čas reševanja.

Vir: Edpuzzle

Uporaba spletne platforme Edpuzzle je uporabnikom prijazna, preprosta, zanimiva in hkrati učinkovito poučna. V pouk angleščine je vnesla dodatno dimenzijo sodelovanja med učiteljem in učenci ter popestrila pouk na daljavo.

5 thoughts on “Edpuzzle kot podpora pri poučevanju angleščine

 1. Tanja
  17. 3. 2022 at 14:20

  Pozdravljeni,

  aplikacija se zdi zelo zanimiva in uporabna pri poučevanju angleškega jezika. Te aplikacije ne poznam, jo bom pa zagovoto uporabila v prihodnjosti, saj menim da je dobro da so dijaki aktivni in ne zgolj pasivni poslušalci predavanj.

 2. Tanja Kolar
  17. 3. 2022 at 14:26

  Zelo zanimiva aplikacija, zagotovo jo bomo uporabila saj omogoča aktivno sodelovanje pri pouku angleškega jezika. Aplikacijo bomo uporabila pri pouku za ponavljanje snovi in krepljenje različnih kompetenc.

  Tanja Kolar

 3. Luka Rejc
  19. 3. 2022 at 10:51

  Zanimivo. Učencem bo blizu izraz ”neprilagojena” angleščina 😉 Posebej mi je všeč, da se nalog ne da preskočiti in/ali popraviti med posnetki.

 4. Gregor Markič
  17. 11. 2022 at 11:18

  Ta dejavnost mi je zelo všeč, a je za učitelja zelo zahtevno, da pripravi uro. Moja izkušnja je taka, da so se dijaki hitro naveličali, tako da bi priporočil uporabiti malokrat, a vendarle se splača.

 5. Nataša Gobec
  3. 12. 2022 at 22:52

  Platforma se mi zdi zanimiva, še posebej za pouk na daljavo ali pa tudi skupinsko delo v učilnici oz. za delo po postajah. Vsekakor bi si jo želela preizkusiti.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja