Eksperimentalno delo pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 4. razredu

UVOD

Razvojna stopnja učencev, starih med devet in deset let, od nas zahteva, da jim omogočimo izkustveno pot učenja, pri kateri poudarjamo večjo aktivnost učencev na področju eksperimentiranja in raziskovanja ter tiste aktivnosti, ki se izvajajo tudi zunaj šolskih prostorov. Takšen proces učenja vodi učence k razvijanju razumevanja naravoslovnih pojmov skozi neposredno izkušnjo s snovmi, predmeti, rastlinami in drugimi bitji, s pomočjo knjig in drugih virov ter strokovnjakov, ob sprotnem argumentiranju ter izmenjavi mnenj. Učenec se tako aktivno vključi, dobi vlogo malega raziskovalca, saj ga lastna izkušnja vodi k odkrivanju tega, kako naravoslovje in širša znanost delujeta.

NAČRTOVANJE POUKA

Pri predmetu naravoslovje in tehnika pri obravnavanju sklopa iz učnega načrta Razvrščanje snovi in snovne lastnosti spoznavamo lastnosti snovi, podobnosti in razlike med njimi izkustveno, torej s poskusi.

Predstavljeni poskusi v nadaljevanju dajejo temelj za uresničevanje naslednjih operativnih ciljev (Učni načrt, str. 7 in 8).

Učenci znajo:

  • razvrstiti, uvrstiti in urediti snovi po njihovih lastnostih (gnetljivost, stisljivost, trdota, gostota),
  • pojasniti povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo,
  • prikazati, da se zmesi lahko ločijo na različne načine in da nekatere zmesi teko ločimo na sestavine,
  • opisati primere mešanja in ločevanja snovi v naravi in
  • dokazati, da segrevanje in ohlajanje povzročata spremembe lastnosti snovi.

EKSPERIMENTALNO DELO

  1. POSKUS: HITROST PRETAKANJA RAZLIČNIH SNOVI

Učenci so razdeljeni v štiri skupine. V vsaki skupini je pet učencev. Za poskus potrebujejo lij ločnik, čaše, štoparico in stojalo za lij ločnik. Na razpolago imajo tri vrste tekočin olje, detergent in vodo. V lij ločnik nalijejo 100 ml tekočine. Izmerijo, v kolikšnem času tekočina izteče iz lija ločnika. S štopanjem pričnejo, ko eden učenec odpre petelinček lija ločnika. Postopek ponovijo še z drugima tekočinama. Učenci ugotavljajo, katera tekočina se hitreje pretoči skozi lij ločnik. Rezultate zapišejo v tabelo.

2. POSKUS: RAZVRSTITEV TEKOČIN V LIJU LOČNIKU

Učenci za poskus potrebujejo lij ločnik, stojalo za lij ločnik, čašo in kuhinjsko tehtnico. V tri čaše nalijejo 50 ml vode, 50 ml detergenta in 50 ml olja. Posamezno tekočino stehtajo, nato v lij ločnik nalijejo vodo, počasi dolivajo 50 ml detergenta in nato še 50 ml olja. Ugotavljajo, kako se tekočine v liju ločniku razvrstijo. Rezultate narišejo.

3. POSKUS: LOČEVANJE SNOVI

Za poskus potrebujejo lij ločnik, stojalo za lij ločnik in čašo. Premešajo tekočine olja, vode in detergenta iz prejšnjega poskusa v liju ločniku. Nato tekočine po določenem času ponovno poskušajo ločiti. Opazujejo, kaj se je zgodilo po določenem času. Rezultate narišejo.

4. POSKUS: FILTRIRANJE

Učenci iz zemlje in vode pripravijo umazano vodo. Za poskus potrebujejo lijak, čašo, stojalo, filtrirni papir, oglje in pesek. Pripravijo različne filtre. Najprej uporabijo samo filtrirni papir, nato filtrirni papir in pesek in nazadnje filtrirni papir, oglje in pesek. Opazujejo, kakšno vodo dobijo pri posameznem filtru.

5. POSKUS: KAKO NAPIHNITI BALON?

Učenci za poskus potrebujejo 0,5 l plastenko, vinski kis, sodo bikarbono in balon. Učenci poskus izvedejo individualno. V plastenko nalijejo 2 dcl vinskega kisa, v balon pa s pomočjo lijaka nasujejo sodo bikarbono. Balon namestijo na plastenko tako, da soda bikarbona pade v plastenko s kisom.

6. POSKUS: BRUHAJOČI VULKAN

Za izvedbo poskusa učenci potrebujejo ohišje vulkana, ki je narejeno iz kartona in mavca. V odprtino vulkana učenci stresejo sodo bikarbono in premešajo malo detergenta ter rdeče barvilo, nato dodajo vinski kis.

7. POSKUS: KAKO UGASNEMO SVEČO?

Svečo smo položili v stekleno posodico, ki je bila višja od sveče. Po dnu smo potresli sodo bikarbono, lahko tudi pecilni prašek. Prižgali smo svečo in v posodico dodali nekaj žlic kisa.

Ocena storitve

Ocena je pripravljena v skladu z opisom za ocenjevanje aplikacij.

Relevantnost
Prilagajanje
Povratna informacija
Miselni procesi
Uporabnost
Vključenost učencev
Deljenje
Uspešnost učencev
Nivo uporabe po SAMR modelu

Povzetek

Eksperiment ali poskus je osnova vsakega učenja, preučevanja in poučevanja naravoslovja. Ob njem se sprašujemo kaj in kako se je zgodilo ter predvsem odgovarjamo na vprašanje, zakaj se je nekaj zgodilo. Na takšen način soočanja učenca z naravoslovjem, delo pri pouku v šoli oplemeniti, na vsak način pa prav gotovo upošteva načela izkustvenega (učencu najbližjega) načina učenja.


4.3

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja