Kadrovsko plačni informacijski sistem

KPIS (Kadrovsko plačni informacijski sistem) je ena od aplikacij na Portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šolstvo, ki je namenjen dostopu do spletnih aplikacij s katerimi si ministrstvo in vzgojno-izobraževalni zavodi izmenjujejo podatke.

Širši javnosti dostopne aplikacije

 • SOKOL (številčni seznam učencev po šolskih okoliših in letu rojstva)
 • SŠ centralne obdelava
 • Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in VI programov
 • Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja

S certifikatom dostopne aplikacije

 • Vprašalnik aneksi
 • Prosta mesta PVŠ
 • Subvencioniranje plačil staršev v vrtcih
 • OŠ in OŠPP OR poročilo
 • OŠ in OŠPP sistemizacija
 • Najava OŠ
 • Šola v naravi
 • Trubar – učbeniški sklad
 • Prijava na NPZ in VPIS
 • KPIS – Kadrovsko plačni informacijski sistem
 • Invalidi
 • KAD
 • Dokumentacija
 • Natečaj strojna oprema
 • Okrožnice Ministrstva za šolstvo in šport
 • Prevoz in prehrana
 • Regres
 • Poštni predali
 • Nadomestne zaposlitva
 • Kadrovske statistike za zavode
 • Upravljanje s certifikati
 • Testna stran

KPIS – Kadrovsko plačni informacijski sistem
Ta aplikacija je nemenjena zajemanju kadrovskih in plačnih podatkov zaposlenih v šolstvu. Podatki iz te aplikacije se prenašajo tudi v nekatere druge aplikacije (npr. Prevoz in prehrana, Regres)

KPIS1

Priporočljiva strojna in programska oprema

 • širokopasovni dostop do interneta
 • operacijski sistem Windows
 • program Internet Explorer verzije 7.xxx ali več

Po odprtju aplikacije je potrebno izbrati nivo šole

 • skupne informacije
 • predšolska vzgoja
 • osnovne šole (+ OŠPP)
 • glasbene šole
 • zavodi za usposabljanje
 • srednje šole
 • dijaški domovi
 • višje strokovne šole

Osnovni koncept rabe
S pomočjo menijev in podmenijev se vnašajo podatki o šolskem letu, o oddelkih, o delavcih (matični podatki, pogodbe, razporeditve, plačni razredi, daljše odsotnosti, mentorstvo pripravniku, delovna doba, izobrazba, napredovanja, dodatki …). Za večino teh podatkov je možno narediti tudi izpise.

Primeri rabe
Aplikacije so zelo uporabne, saj tako odpade ročno izpolnjevanje raznih tabel in v večini primerov tudi pošiljanje podatkov po navadni pošti. Brez certifikata si lahko kot primer rabe pogledate le širši javnosti dostopne aplikacije na spodaj navedeni zunanji povezavi.

Portal MŠŠ

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja