KAHOOT PRVIČ PRI URI NEMŠČINE

Reševanje kviza

Aplikacija KAHOOT je zlasti mlajšim učiteljem že dobro znana in jo uporabljajo, kadar se pri pouku želijo izogniti klasiki – učbeniku in zvezku. Dijaki jo poznajo še bolje in ko sem se odločila, da si učno uro popestrimo z reševanjem kviza na KAHOOT, se v tehničnem smislu ni pojavila nobena težava.

Želela sem preveriti, v kolikšni meri dijakinje obvladajo obravnavano besedišče in slovnične strukture obravnavane lekcije. Z reševanjem kviza so lahko tudi same ugotovile, kje so primanjkljaji oz. kaj se bo potrebno bolje naučiti.

Sestavila sem kviz z 12 vprašanji, ki so v večini primerov vsebovala 4 ponujene odgovore. Čas, predviden za reševanje posameznega vprašanja, sem določila po lastni presoji, a se je pokazalo, da sem to načrtovala napačno, saj bi dijakinje potrebovale več časa. Po vsakem vprašanju je aplikacija pokazala, kdo je odgovoril pravilno in kdo ne ter udeležence uvrščala od 1. mesta navzdol. Na koncu smo imeli možnost pogledati, kdo se je najbolje odrezal, in analizirali storjene napake.

Slabost omenjene aplikacije je v tem, da lahko zastavim le izbirni tip nalog, ne morem pa uporabiti povezovanja, razvrščanja, dopolnjevanja, odgovarjanja na vprašanja … Vse to pa je za pouk tujega jezika nujno. Zato je KAHOOT kot dobrodošla začimba, s katero si občasno začinimo hrano, a z njo nikar ne pretiravajmo.

3 thoughts on “KAHOOT PRVIČ PRI URI NEMŠČINE

  1. Andreja
    7. 1. 2023 at 16:12

    Hvala za spodbudo in idejo, da Kahoot ni samo za mlajše učence, ampak da lahko od njega profitirajo tudi starejši učenci. Uspešno učenje nemščine še naprej!

  2. Petra Petelin
    20. 3. 2023 at 06:59

    Odlična ideja. Učim angleščino in menim, da je Kahoot zelo primeren za ponavljanje in preverjanje znanja slovnice, besedišča itd. Učenci zelo uživajo.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja