Kako uporabim ChatGPT za pripravo na učno uro?

Umetna inteligenca predstavlja eno izmed tehnoloških inovacij, ki vedno bolj prodira tudi v svet izobraževanja. Prepričani smo, da ste že slišali primere o tem, kako učenci, dijaki in študenti uspešno uporabljajo ChatGPT za pisanje esejev in izdelavo domačih nalog. Vendar, ali lahko ta napredna tehnologija koristi tudi učiteljem?

V procesu preizkušanja delovanja ChatGPT s perspektive učitelja smo izvedli nekaj poizvedb, ki so podale zanimive rezultate. ChatGPT učiteljem olajša vsakodnevna opravila, kar vključuje vse od priprave na pouk, preverjanja in ocenjevanja znanja, priprave domačih nalog do primerov pisne komunikacije s starši. V nadaljevanju si lahko ogledate prve korake pri uporabi ChatGPT z dodanimi praktičnimi primeri, ki prikazujejo, kako je lahko ChatGPT koristen za učitelje.

Kako se vpišemo v ChatGPT?

Pred prvo prijavo se je potrebno v ChatGPT registrirati (“sign up”), v nadaljevanju pa se vanj le prijavimo (“log in”) s prijavnimi podatki (elektronska pošta in geslo), ki smo jih posredovali ob vpisu. Postopek vpisa si lahko ogledate na posnetku. Na posnetku je prikazan vpis v brezplačno različico, obstaja pa tudi plačljiva različica ChatGPT 4.

Vpis v ChatGPT

Kako nam lahko ChatGPT pomaga pri pripravi na učno uro?

V sodobnem izobraževalnem okolju je pomembno iskanje inovativnih pristopov, ki lahko izboljšajo učni proces. Priprava tovrstnih učnih ur pa pogosto vzame več časa, kot je predvideno, da ga učitelj porabi zanjo. ChatGPT nam zato lahko pomaga na eni strani prihraniti čas in na drugi strani izboljšati načrtovanje pouka. Z vnosom vprašanj o ključnih temah z dodanimi učnimi cilji in učnimi metodami, ki jih želimo pri pouku uporabiti, nam ChatGPT generira raznolike predloge, ideje in načrte za izvedbo učne ure, s čimer lahko učitelji bistveno skrajšamo čas priprave. Poleg tega ChatGPT omogoča generiranje vprašanj in nalog, prilagojenih različnim nivojem razumevanja in s tem boljše prilagajanje pouka potrebam posameznega učenca.

V ChatGPT smo vnesli zahtevo o pripravi učne ure pri predmetu Družba v 5. razredu.

Glede na odgovor, ki smo ga prejeli, smo želeli pridobiti še malce globlji vpogled v zaporedje aktivnosti učne priprave, ki jih je zgeneriral. Zato najdete v galeriji primere vprašanj in pridobljene odgovore.

Do odgovorov, ki jih ustvari Chat GPT, je potrebno biti kritičen. Informacije oz. podatke, ki jih pridobimo v odgovoru, je smiselno preveriti oz. jih ovrednotiti glede na to, v kolikšni meri so nasploh pravilni oz. tudi skladni z didaktičnimi zakonitostmi predmeta, o katerem ChatGPT sprašujemo. Kot smo videli pri primeru potrebnega spremstva učitelja z 18 učenci, so lahko pridobljeni odgovori zelo splošni, sicer nakazujejo odgovor v pravo smer, vendar ne navajajo eksplicitno, da je potrebno pri razredu učencev, ki je večji od 15 učencev, zagotoviti dodatnega spremljevalca, kot izhaja iz Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Pri primeru navedbe ciljev pa smo videli, da rešitev, ki jo poda ChatGPT, ni v vseh primerih najbolj ustreza z vidika didaktike družbe, kot navajamo v nadaljevanju.

 • Za izobraževalne cilje je značilno, da so vsebina, procesi in ravnanje opisani v konkretni in enopomenski določeni obliki ter da so procesi in rezultati pouka preverljivi. Prva dva cilja, ki ju je ustvaril ChatGPT tako nista ustrezno zapisana, tretji pa je le delno.
 • Z vzgojnimi cilji dosegamo razvoj stališč, vrednost in čustev in zato bi kot najprimernejšega med ponujenimi odgovori ChatGPT izpostavili le 1. cilj.
 • Psihomotorični cilji bi naj vsebovali le razvoj določenih spretnosti in veščin, ki niso v preseku z izobraževalnimi (takšen je 2. psihomotorični cilj). Prav tako bi bilo bolj smiselno 3. zapisani cilj zapisati k drugemu globalnemu cilju (npr. Učenci znajo skicirati preproste skice, zemljevide).

S povratnimi informacijami, ki jih uporabniki podamo, ko ovrednotimo prejeti odgovor (pojavi se simbol za podajanje povratne informacije ob odgovoru v obliki palca, obrnjenega navzgor, in palca, obrnjenega navzdol), pomagamo umetni inteligenci tj. v tem primeru ChatuGPT, da se “nauči”, kateri odgovori so ustreznejši in kateri malce manj, s čimer lahko postaja uporabljeno orodje vedno boljše. S kritičnim odnosom do pridobljenih odgovorov je lahko paleta naših idej za izvedbo ure izjemno pestra in bogata. V tej obliki je tako ChatGPT lahko izjemno uporaben.

Podajamo še nekaj drugih možnih načinov poizvedb, ki jih lahko vpišemo v ChatGPT z namenom iskanja idej pri t. i. viharjenju možganov (ang. brainstorming) učitelja, ko se pripravlja na učno uro in pridobiva nove zamisli v zvezi z izvedbo le-te.

 • Da ustvarimo opise zgodovinskih dogodkov in biografij, lahko zapišemo: “Povzemi življenje Ane Frank v največ 50 besedah.”
 • Da ustvarimo razlage, ki so usklajene z razvojno stopnjo otroka, lahko zapišemo: “Razloži lunin mrk tako, da ga bo razumel četrtošolec.”
 • Da ustvarimo didaktično igro, lahko zapišemo: “Izmisli si pravila za didaktično igro za pouk matematike z uporabo igralne kocke na temo verjetnosti.”
 • Da diferenciramo pouk, lahko zapišemo: “Popravi to učno pripravo na način, da upoštevaš prilagoditve, ki jih potrebuje slabovidni učenec.”
 • Da ustvarimo preglednico z željenimi informacijami, lahko zapišemo: “Ustvari preglednico prilagoditev živali glede na njihov življenjski prostor.”

Pri vnosu podatkov v ChatGPT je potrebno dodatno paziti, da vpisujemo le tiste podatke, ki ne razkrivajo identitete posameznika, ne predstavljajo osebnega podatka posameznika oz. da vprašanja formuliramo tako, da pri vsebini navajamo splošna, javno dostopna dejstva, brez kakršnih koli občutljivih podatkov. Konec marca je Italija ravno zaradi pomislekov v povezavi z OpenAI in upravljanjem osebnih podatkov prepovedala uporabo ChatGPT in onemogočila dostop uporabnikom. Konec aprila je bila prepoved umaknjena. Podjetje OpenAI je namreč ponudilo orodje za preverjanje starosti uporabnikov v Italiji ob prijavi in objavilo članek v centru za pomoč, ki opisuje, kako OpenAI zbira podatke in kako se lahko uporabniki odpovejo zbiranju podatkov.

Podajamo še nekaj nasvetov, kako pridobiti z uporabo ChatGPT čimboljše rezultate.

 • Poskusite biti jasni in natančni pri oblikovanju vprašanj ali zahtev.
 • Pri dolgih ali kompleksnih nalogah razdelite zahtevo na manjše, bolj obvladljive dele.
 • Uporabite ključne besede ali fraze, ki jasno označujejo temo ali vrsto zahteve.
 • Ne bojte se postavljati več vprašanj ali zahtevati dodatnih pojasnil, če je to potrebno.

12 thoughts on “Kako uporabim ChatGPT za pripravo na učno uro?

 1. Marija Ermenc
  13. 11. 2023 at 18:41

  Tudi sama sem to uporabljala za osebne potrebe, pripravo na pouk in tudi že z učenci v razredu. Zelo uporabno.

  1. Petra Bevek
   17. 11. 2023 at 08:25

   Odlično! Hvala vam za vaš komentar!

 2. 14. 11. 2023 at 17:44

  Nad opisano konkretno uporabo ChatGPT sem izredno navušene ob enem pa tudi presenečena, kaj vse nam ta aplikacija omogoča.
  Sama sem se takoj preizkusila v uporabi le-te. Pogledala sem si primer učne učne na učni cilj: učenci razumejo nastanek ionske vezi. Prav tako sem na isti cilj si poiskala vprašanja po Bloomovi taksonomiji. Ob premišljanju konkretne uporabe predstavljene aplikacije sem se spomnila, da bi lahko poiskala delavnico na temo preprečevanje nasilja, ki bi jo zvedla pri razrednih urah. Dobila sem zelo dober primer in ga bom z veseljem uporabila. Pred nami je tradicionalni slovenski zajtrk. Nam podano idejo ChatGPT sem bila navdušena.
  Iskreno sem kar nekaj časa odalašala z uporabo aplikacije, ki pa jo bom v prihodnje s prida uporabljala.

  1. Petra Bevek
   17. 11. 2023 at 08:25

   Res je. UI orodja so učiteljem lahko v pomoč pri pripravi učnih vsebin in v podpro pri zmanjševanju administrativnih nalog, tako da se lahko bolj osredotočijo na poučevanje. Seveda je vedno potreben premislek o smotrni in varni rabi, me pa zelo veseli, da vam je bil članek koristen. Veseli bomo dodatnega komentarja o tradicionalnem slovenskem zajtrku.

 3. Teja
  17. 11. 2023 at 13:41

  Uporabljam ga za preverjanje pravilnosti kode pri programiranju. Tako zase kot v razredu, pri pouku računalništva.

 4. Andrej Purgaj
  17. 11. 2023 at 20:01

  Sam bom v prihodnje večkrat uporabil to aplikacijo pri pripravi na pouk, saj se mi zdi zelo koristna. Ker živimo v letu 2023 se novim tehnologijam težko izognemo. Seveda pa moramo paziti kaj nam umetna inteligenca poda v odgovor na naša vprašanja in še vseeno ob tem uporabiti klasična orodja.

 5. Saša
  19. 11. 2023 at 21:30

  Zdi se mi zelo uporabna, sama sem jo že preizkusila pri načrtovanju pouka in preverjanju znanja.

 6. Anja
  23. 11. 2023 at 21:03

  Zelo koristna aplikacija pri iskanju idej. Sama sem jo uporabila za iskanje idej za odprto raziskavo pri pouku naravoslovja.

 7. MARIJA
  25. 11. 2023 at 07:48

  Aplikacija se mi zdi delno uporabna. Napiše nam veliko stvari, ki jih moramo pregledati in preveriti celo zavreči. Konkretnih stvari je bolj malo, nekaj idej pa se lahko najde.

 8. Urška Krajnc
  27. 11. 2023 at 23:29

  Aplikacija se mi zdi zelo zanimiva in uporabna. Pri pouku lahko učenci s pomočjo tega orodja dobijo nove ideje za različne naloge, vprašalnike in podobno. Seveda je potrebna kritična raba orodja.

 9. Nika Petelin
  17. 12. 2023 at 22:03

  Večkrat sem že dobila vprašanje, kako gledam na uporabo ChatGPT v izobraževalne namene. Kot pri vsaki aplikaciji je na začetku dvom, ali je aplikacija dovolj zanesljiva, so podatki preverjeni ipd. Po prebranem članku moram priznati, da sem našla nekaj smernic, katere bi pri svojem delu z veseljem preizkusila. Zavedati pa se moramo, da je potrebno biti pri vseh takšnih aplikacijah ali spletnih mestih kritičen do ponujene vsebine in podatke pred uporabo ustrezno vrednotiti. Enako velja že za vsebine do katerih dostopamo na spletu in je potrebno na to opozarjati tudi učence.

  1. Petra Bevek
   20. 12. 2023 at 11:30

   Pozdravljeni, Nika. Hvala vam za vaš komentar. Vsi vaši pomisleki so seveda na mestu. Kot ste sama navedla, predvsem je pomembno, da tudi učence opomnimo, da je pred uporabo tovrstnih in drugih orodij umetne inteligence potreben kritičen premislek ter seveda vrednotenje pridobljenih podatkov. Odličen komentar!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja