Kvadratna funkcija na daljavo

Matematika banana kvadratna funkcija na daljavo gimnazije

Matematika banana kvadratna funkcija na daljavo gimnazije

Opisan je primer obravnave kvadratne funkcije pri matematiki v gimnaziji za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno vsaj 20 ur pouka matematike oz. 6 tednov izobraževanja na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal kvadratno funkcijo in pridobljeno znanje uporabil pri reševanju različnih problemov.

Opis sklopa:

Kvadratna funkcija je kot vsebina obravnavana običajno v drugem letniku gimnazijskega programa. Vsebinski sklop za učenje na daljavo je pripravljen na način, da si dejavnosti sledijo zaporedno (ko dijak predhodno dejavnost opravi, dobi navodilo za naslednjo dejavnost). V primeru, da je čas učenja na daljavo krajši, vzamemo samo zaporedje tistih dejavnosti, ki jih potrebujemo.

Pri učenju v sklopu o kvadratni funkciji bo dijak:

  • spoznal definicijo kvadratne funkcije in kvadratno funkcijo prepoznal kot poseben primer potenčne funkcije
  • narisal graf kvadratne funkcije in uporabljal lastnosti kvadratne funkcije v različnih nalogah
  • pridobljeno znanje uporabljal pri reševanju različnih problemov

Splošno navodilo/pojasnilo za matematiko

Pri samostojnem učenju izhajamo iz predznanja dijakov. Dejavnosti so zastavljene tako, da ima učitelj stalen vpogled v delo in napredek posameznega dijaka. V samostojno učenje smiselno vključujemo aplete iz i-učbenika. Dokazila o učenju dijaki oddajajo v spletno okolje, ki nam omogoča oddajo in pregled gradiv. Dijak lahko uporablja svoj e-listovnik. Učitelj je na voljo dijakom preko komunikacijskega kanala, za katerega se dogovorijo. Predlagamo, da se o uporabi kanalov dogovorijo in uskladijo učitelji na šoli, da se bodo dijaki lažje znašli. Pri posameznih aktivnostih je tudi zapisano, kdaj se učitelj poveže na daljavo z vsemi dijaki. Učitelj glede na zaznane tipične napake ali pomanjkljivo razumevanje pri pregledovanju izdelkov pripravi srečanje na daljavo, kjer skupaj odpravijo napačne predstave in nerazumevanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja