Liveworksheets kot podpora pri poučevanju angleščine

Vir: Liveworksheets

Pouk na daljavo nas je učitelje in učence postavil v novo realnost. Mnogi pristopi in metode poučevanja, ki so se nam do sedaj zdele samoumevne, so pri pouku na daljavo izginile in jih je bilo treba nadomestiti z novimi drugačnimi metodami in pristopi.

Pri poučevanju angleščine smo del prejšnjih metod aplicirali in prilagodili videokonferencam, vendar je bilo še mnogo prepuščeno iznajdljivosti posameznih učiteljev. V veliko pomoč pri spremljanju dela in dosežkov učencev mi je bila učna platforma Liveworksheets.

Liveworksheets je spletna platforma, ki učiteljem omogoča digitalizacijo učnih listov s pomočjo različnih orodij, vaj in posnetkov. Na ta način interaktivni delovni listi na zaslonu resnično »oživijo«. Učitelj lahko ustvari svoje ali uporabi katerega od številnih že narejenih.

Prvi korak pri uporabi je ustvarjanje računa, ki je popolnoma brezplačen (do julija 2021). Priprava delovnega lista je zelo preprosta. Delovni list, ki bi ga drugače uporabili v razredu, je treba naložiti na spletno platformo v formatu pdf, jpg ali png, kar pomeni, da je treba Wordove ali PowerPointove dokumente predhodno shraniti v pdf obliki. Od tukaj naprej je priprava delovnega lista zelo preprosta in hitra. Učitelj mora na želeno mesto na delovnem listu narisati besedilno polje in vanj vpisati pravilni odgovor.

VIR: Liveworksheets

Liveworksheets omogoča ustvarjanje različnih tipov nalog. Prvi primer vsebuje najbolj preprost tip naloge, kjer morajo učenci v prazna polja vpisati pravilni odgovor. Učitelj lahko navede več pravilnih odgovorov, ki bodo upoštevani pri preverjanju učenčevih odgovorov.

Drugi primer prikazuje nalogo v načinu »drag and drop«, torej potegni in spusti na ustrezno mesto.

Pri tretjem primeru naloge učenci povezujejo ustrezne odgovore v prvem in drugem stolpcu. Namesto besed, besednih zvez ali povedi lahko učitelj uporabi tudi slike, skice, definicije ali formule. Učitelj z okvirčkom označi del besedila ali slike, ki jo morajo učenci povezati z določeno besedo, besedno zvezo ali povedjo, oboje označi s številko 1. Drugi par označi s številko 2 in tako naprej.

Četrti primer naloge predstavlja »drop down menu«, kjer učenci iz spustnega seznama izbirajo med več možnimi odgovori, učitelj lahko z zvezdico označi enega ali več možnih pravilnih odgovorov.

VIR: Liveworksheets

S pritiskom na gumb »finish«, ki se nahaja na koncu delovnega lista, učenci delovni list oddajo. Platforma deluje po principu »self-correction«, kar pomeni, da ob oddaji delovnega lista spletno učno orodje samodejno popravi učenčeve odgovore (na podlagi pravilnih odgovorov, ki jih je vnesel učitelj) in da učencem povratne informacije o tem, kateri primeri so bili ustrezno rešeni. Učitelj ima možnost, da učenci po oddani nalogi vidijo pravilne odgovore ali pa so njihovi odgovori zgolj označeni kot pravilni (z zeleno barvo) oz. kot nepravilni (z rdečo barvo), omogoči jim lahko tudi ponovno reševanje delovnih listov.  

VIR: Liveworksheets

V delovne liste je možno vključiti tudi zvočne in videoposnetke. Prva naloga se navezuje na učne vsebine Present Perfect Tense in vključuje slušno razumevanje s pomočjo videoposnetka. V besedilno polje je potrebno vstaviti url videoposnetka z YouTube kanala, ki se nato predvaja na delovnem listu ob nalogah.

Druga naloga prikazuje slušno razumevanje s pomočjo mp3 posnetka. Učitelj naloži mp3 posnetek ter pripravi naloge za slušno razumevanje.

Tretja naloga pa prikazuje slušno razumevanje, kjer učitelj v polje vpiše besedilo. Ob kliku na zvočnik učenci besedilo slišijo v zvočni obliki, vendar ga ne vidijo zapisanega. Naloga od učencev zahteva, da na podlagi slušnega posnetka izberejo sliko, ki ustreza besedilu. S pritiskom na gumb »finish«, ki se nahaja na koncu delovnega lista, učenci delovni list oddajo, spletno učno orodje pa samodejno popravi učenčeve odgovore.

VIR: Liveworksheets

Liveworksheets poleg zgoraj naštetih primerov ponuja tudi druge naloge. Vse naloge so nazorno predstavljene v pisni obliki in s pomočjo videoposnetka.

Izdelovanje interaktivnih delovnih listov je sila preprosto. Učitelj naloži sliko ali predlogo v pdf formatu na spletno platformo, z okvirčkom označi predvideno polje za odgovor in s preprostimi ukazi izbira tip naloge pri posamezni učni vsebini, npr. select: za nalogo z več možnimi odgovori, choose: za spustni seznam izbirnega tipa, join: za nalogo povezovanja, drag: ter drop: za povleci in spusti na ustrezno mesto, listen: za nalogo slušnega razumevanje, print: za dodajanje pisnih navodil v obliki post-it listkov. Ukazi so preprosti in ponazarjajo tip naloge. Učitelj v besedilna polja vnese pravilne odgovore, ki jih program uporablja za takojšnjo povratno informacijo učencem (pravilni odgovori so zeleni, napačni odgovori pa rdeči) s skupnim rezultatom za delovni list, viden za vsakega učenca.

VIR: Liveworksheets

Pomembna prednost platforme je ustvarjanje spletnih delovnih zvezkov. Na ta način učencem v reševanje niso dodeljeni posamezni delovni listi, ampak imajo vse naloge zbrane v isti mapi. Dostop do spletnega zvezka imata tako učitelj kot učenec. Učitelji se lahko povežejo na ravni šole in tako učenci z istim računom dostopajo do delovnih zvezkov pri različnih predmetih, učitelj ima dostop samo do svojega predmeta.

VIR: Liveworksheets

Po obravnavi učne vsebine, učitelj doda delovni list v delovni zvezek določenega predmeta. Ustvari ga lahko sam ali ga izbere iz nabora številnih že narejenih. Prav tako lahko svoj list javno deli z drugimi učitelji ali ga ohrani zasebnega. Vsak učenec rešuje naloge v svojem zvezku ob času, ko mu to ustreza. Dosežki so vidni tako učitelju kot učencu. Glede na nastavitve zvezka je možno, da učenci ponovno rešujejo zgolj posamezni delovni list ali vse delovne liste.

VIR: Liveworksheets

Učitelj ima vpogled v dosežke učencev ter pregled tako nad delom celotnega razreda kot delom posameznega učenca. Vidi, katere delovne liste in katere naloge je rešil, kako uspešen je bil, kdaj je oddal list in oceno njegove uspešnosti. Učitelj si lahko natančno ogleda vsak list ter tako ugotavlja prednosti in pomanjkljivosti v znanju. Vsak učenec ima vpogled v svoje dosežke, lahko si jih natančno ogleda in če mu učitelj dovoli, lahko posamezne liste ponovno rešuje.

Pri delu na daljavo mi je bila platforma Liveworksheets v veliko pomoč pri spremljanju učenčevega dela, dosežkov in dajanju povratne informacije učencem. Na ta način sem dobila informacije o učni snovi in o njihovih dosežkih. Ugotovila sem, kje se pojavljajo težave in vrzeli ter katero učno snov je potrebno utrditi. Učenci so takoj po reševanju dobili povratno  informacijo o tem, kako uspešni so bili, katere naloge je treba utrditi in morda tudi reševati ponovno. Uporaba Liveworksheets je zelo učinkovita pri delu na daljavo, preprosta tako za učence kot za učitelje ter uporabnikom prijazna. Pri delu v razredu lahko služi kot popestritev pouka ali kot alternativa domačim nalogam.

4 thoughts on “Liveworksheets kot podpora pri poučevanju angleščine

 1. Barbara
  17. 3. 2022 at 16:29

  Liveworkshhets poznam in uporabljam pri pouku. Priporočam za uporabo, ker je delo za dijake in učitelje privlačno in predvsem, ker je prijazno do uporabnikov.

 2. Nataša Gobec
  3. 12. 2022 at 22:44

  Tudi sama sem ga uporabljala za ustvarjanje preverjanj. Trenutno delam z mlajšimi učenci, za katere pa ni primeren.

 3. Saša Silovšek
  18. 3. 2023 at 04:18

  Orodje Liveworksheets nam omogoča, da svoje tradicionalne delovne liste za tiskanje (doc, pdf, ppt, jpg…) sami spremenimo v interaktivne spletne vaje, ki se samodejno ovrednotijo. Tudi laiki se lahko tega hitro naučimo. Prednosti te aplikacije je več: predstavlja večjo motivacijo za učence, omogoči njim in učitelju takojšnjo povratno informacijo, učitelju prihrani čas in je prijazen okolju glede na prihranek papirja. Poleg tega interaktivni delovni listi v celoti izkoristijo nove tehnologije, ki se uporabljajo pri izobraževanju: lahko vključujejo zvok, videoposnetke, različne tipe nalog kot so naloge izbirnega tipa, naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov, naloge povezovanja in urejanja in celo slušne in govorne vaje, ki jih morajo učenci izvajati z mikrofonom. Super za učenje tujih jezikov.

 4. Saša Silovšek
  20. 3. 2023 at 15:14

  Orodje Liveworksheets nam omogoča, da svoje tradicionalne delovne liste za tiskanje (doc, pdf, ppt, jpg…) spremenimo v interaktivne spletne vaje, ki se samodejno ovrednotijo. Učenci lahko delovne liste rešujejo preko spleta in odgovore pošljejo učitelju. Prednost tega je večplastna: predstavlja večjo motivacijo za učence, omogoči njim in učitelju takojšnjo povratno informacijo, učitelju prihrani čas in je prijazen okolju glede na prihranek papirja. Poleg tega interaktivni delovni listi v celoti izkoristijo nove tehnologije, ki se uporabljajo pri izobraževanju: lahko vključujejo zvok, videoposnetke, različne tipe nalog kot so naloge izbirnega tipa, naloge dopolnjevanja in kratkih odgovorov, naloge povezovanja in urejanja in celo slušne in govorne vaje, ki jih morajo učenci izvajati z mikrofonom.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja