Uporaba programske opreme podjetja Microsoft za vzgojno-izobraževalne zavode in nekatere druge organizacije

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s podjetjem Microsoft sklenilo pogodbo Microsoft Enrollment for Education Solutions (v nadaljevanju: pogodba EES) in posebno pogodbo (v nadaljevanju: pogodba) s podjetjem Gambit trade d.o.o., Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec) kot izvajalcem pogodbe EES. V pogodbah so opredeljeni pogoji uporabe nekatere programske opreme podjetja Microsoft za organizacije, predvsem pa naslednje:

 • Predmet pogodb je zakup licenc (organizacije ne prispevajo nobenih sredstev) do 31. decembra 2022 za paket Microsoft 365 A3 z vključenim CORE CAL za vse zaposlene in ugodnosti Microsoft 365 A3 za vse učence, ki vključuje:
  1. nadgradnjo operacijskega sistema Windows (ang. Windows pro Upgrade), ki omogoča nadgradnjo prednameščene inačice operacijskega sistema Windows na katerokoli novejšo inačico. Pogoj za namestitev in uporabo je za posamezen računalnik predhodno kupljena nižja različica operacijskega sistema Windows (npr. Windows 10 Home) glede na različico na katero želimo nadgraditi operacijski sistem (npr. na Windows 10 Enterprise/Education),
   1. primeri: računalniki, ki sta jih v preteklih letih organizacijam sofinancirala ministrstvo in Akademska in raziskovalna mreža Slovenija – Arnes, imajo kupljeno in nameščeno eno od različic operacijskega sistema Windows. Na vsakem takem računalniku je mogoče glede na zmogljivost računalnika in potrebe v organizaciji, nadgraditi operacijski sistem na višjo različico, npr. Windows 10 Enterprise/Education (jezikovne variante niso pomembne, npr. možni so prehodi med angleškimi, italijanskimi, madžarskimi in slovenskimi variantami). Enako velja za računalnike, ki so jih nabavljale organizacije same in so ob nakupu kupile tudi eno izmed različic operacijskega sistema Windows,
   2. organizacijam svetujemo, da v skladu z navedenima pogodbama, v bodoče pri nakupih novih računalnikov, z računalnikom nabavijo tisto najcenejšo različico operacijskega sistema Windows (trenutno npr. Windows 10 Home), ki omogoča namestitev višje različice (npr. Windows 10 Enterprise/Education),
  2. programski paket in oblačne storitve Office 365 A3, ki vključuje Office 365 Professional Plus s pripadajočimi orodji za preverjanje pravilnosti besedil (v nadaljevanju: MS Office). Na vse računalnike v organizacijah je mogoče namestiti in uporabljati MS Office, predhodno kupljena nižja različica MS Office ni potrebna (npr. za namestitev in uporabo MS Office 2019 ni potrebna predhodno kupljena različica MS Office 2016); primeri: računalniki, ki sta je v preteklih letih organizacijam sofinancirala ministrstvo in Arnes imajo kupljeno in nameščeno eno od različic MS Office. Na vsakem takem računalniku je mogoče tudi v bodoče uporabljati različico MS Office, ki je že nameščena ali pa jo glede na zmogljivost računalnika in potrebe v organizaciji nadgraditi na višjo različico, npr. z MS Office 2016 na MS Office 2019 (jezikovne variante niso pomembne, npr. možni so prehodi med angleškimi, italijanskimi, madžarskimi in slovenskimi variantami),
   1. organizacije obveščamo, da lahko v skladu z navedenima pogodbama na vseh računalnikih, ki so jih nabavljale same ali jih bodo v bodoče nabavljale same, namestijo in uporabljajo eno izmed različic MS Office (npr. MS Office 2019). Pri tem predhoden nakup nižje različice MS Office ni potreben,
   2. oblačne storitve Office 365 A3 omogočajo šolam tudi vzpostavitev storitev za medsebojno komunikacijo in sodelovanje – Exchange online z 100 GB poštnega prostora za uporabnika, neomejeno shrambo podatkov na OneDrive for Business, Teams za videokonference in sodelovanje,
  3. pravice za dostop do strežnikov (v nadaljevanju: licence CORE CAL), ki vključujejo licence MS Windows Server CAL, MS Exchange Standard CAL, MS SharePoint Standard CAL, MS SC Configuration Manager Client CAL, MS Skype for Business Standard CAL (prej Lync CAL), MS Endpoint Protection.
   1. licence CORE CAL dovoljujejo dostop z računalnikov z operacijskim sistemom Windows do strežnikov Microsoft Windows Server, Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server, Microsoft System Center Suite in Microsoft Skype for Business Server (prej Lync Server) ne glede na različico operacijskega sistema na računalniku in različico strežnika. Organizacija mora strežniške licence za Microsoft Windows Server in Microsoft System Center Suite pridobiti posebej, saj le-ti nista vključeni v licence CORE CAL. Organizacijam ni potrebno pridobiti strežniških licenc za Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Server in Microsoft Skype for Business Server (prej Lync Server) saj so le te vključene v licenco Microsoft 365 A3. Dostop do strežnikov Microsoft Exchange, Microsoft Server SharePoint Server in Microsoft Skype for Business server (prej Lync server) je dovoljen izključno uporabnikom, ki jim je dodeljena uporabniška licenca za Microsoft 365 A3. Organizacija lahko v okviru licence CORE CAL uporablja tudi program za zaščito pred računalniškimi virusi Microsoft Endpoint Protection,
  4. Enterprise Mobility Suite E3 (v nadaljevanju EMS) / Intune for Education orodja za oddaljeno upravljanje vseh šolskih računalnikov, tablic in telefonov, preko katerega lahko upravljate program za zaščito pred računalniškimi virusi, posodobitve, varnostne nastavitve in aplikacije. V EMS so vključene še storitve Azure Active Directory Premium P1, Azure Information Protection Premium P1 in Advanced Threat Analytics,
  5. Minecraft for Education interaktivno orodje s katerim lahko izboljšate izkušnjo poučevanja v navideznem svetu Minecraft.
 • Zakup programske opreme omogoča uporabo zadnje aktualne različice Windows in MS Office in prejšnjih različic (primeri so v točki 1 dopisa).
 • Način licenciranja po uporabnikih (in ne po računalnikih): pogodba omogoča vsaki organizaciji uporabo vse programske opreme navedene v točki 1 na naslednji način:
  1. vsak učitelj in drug zaposlen lahko uporablja programsko opremo na vseh napravah v lasti organizacije (npr. stacionarni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, »pametni« telefoni),
  2. vsak učenec oz. dijak lahko uporablja programsko opremo na vseh napravah v lasti organizacije (npr. stacionarni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, »pametni« telefoni),
  3. vsak učitelj in drug zaposlen lahko uporablja:
   1. oblačno storitev Office 365 A3 s katerekoli naprave (npr. stacionarni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, »pametni« telefoni) na katerikoli lokaciji (npr. organizacija, doma, na potovanju),
   2. programski paket Office 365 Professional Plus, in sicer na (5) napravah (osebni računalniki, prenosni računalniki) na katerikoli lokaciji (npr. organizacija, doma, na potovanju) ter petih (5) mobilnih napravah (tablice, »pametni« telefoni) na katerikoli lokaciji (npr. organizacija, doma, na potovanju),
 • organizacija pri izvajalcu pridobi pravico za dostop do spletnih storitev Office 365 A3, pravice za dostop učiteljev in drugih zaposlenih do spletne storitve Office 365 A3 in Office 365 Professional Plus podeljuje pooblaščena oseba organizacije,
 1. vsak učenec oz. dijak lahko uporablja:
  1. oblačno storitev Office 365 A3 s katerekoli naprave (npr. stacionarni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, »pametni« telefoni) na katerikoli lokaciji (npr. organizacija, doma, na potovanju),
  2. programski paket Office 365 Professional Plus, in sicer na (5) napravah (osebni računalniki, prenosni računalniki) na katerikoli lokaciji (npr. organizacija, doma, na potovanju) ter petih (5) mobilnih napravah (tablice, »pametni« telefoni) na katerikoli lokaciji (npr. organizacija, doma, na potovanju),
 • organizacija pri izvajalcu pridobi pravico za dostop do spletnih storitev Office 365 A3 in Office 365 Professional Plus, pravice za dostop učencev oz. dijakov do spletne storitve Office 365 A3 in Office 365 Professional Plus podeljuje pooblaščena oseba organizacije.
 • Organizacijo prenosa (download) programske opreme in spremljajoče storitve podpore bo izvajal Gambit trade d.o.o., ki bo organizacijam zagotavljal naslednje storitve:
  1. zbiranje naročil za prenos (download) ter pridobitev ključev za namestitev in aktivacijo programske opreme iz točke 1. Pridobivanje programske opreme s prenosom (download) je za organizacije brezplačno. Organizacije ne bodo prejele posebnih potrdil o licencah za programsko opremo, saj je potrdila za licence v skladu z navedenima pogodbama že prejelo ministrstvo. Naročila bodo mogoča preko spletne strani http://www.enaA.com/ (dostop do strani bo organizacijam omogočen z geslom, ki so ga uporabljale v okviru predhodne pogodbe EES, če pa gesla še nimajo, ga lahko pridobijo na spletni strani http://www.enaA.com/. Kontaktni el. naslov: [email protected]
   1. po dogovoru z organizacijo lahko izvajalec, pod pogoji iz Priloge 2, dobavi programsko opremo tudi na DVD medijih. Organizacijam svetujemo, da programsko opremo pridobivajo s prenosom (download), saj se na ta način izognejo stroškom nakupa medijev,
  2. zbiranje naročil za prenos (download) ter pridobitev ključev za namestitev in aktivacijo programske opreme, ki jo organizacije lahko pridobijo na lasten strošek,
   1. programsko opremo podjetja Microsoft, ki ni del pogodbe, lahko organizacije dodatno zakupijo po pogodbi EES pri podjetju Gambit trade d.o.o. ali pa jo nabavijo pri drugih Microsoftovih partnerjih na kak drug način (npr. nakup polnega paketa). Gambit trade d.o.o. bo na spletni strani http://www.enaA.com/ objavil cene tovrstne programske opreme po pogodbi EES in cene za nakup na druge načine z upoštevanim popustom za izobraževalne ustanove. Seznam dodatnih izdelkov in pogoje za najem dodatne programske opreme si lahko podrobneje  ogledate na povezavi.
  3. preko spletne strani http://www.enaA.com/ nudenje pomoči organizacijam pri nameščanju in uporabi programske opreme, npr.: sprejem in odgovore na vprašanja organizacij preko elektronskega naslova [email protected].

Organizacije, ki so v okviru predhodno veljavne pogodbe EES, z lastnim nakupom, pridobile programsko opremo podjetja Microsoft (npr. Windows Server Standard, Microsoft SQL Server, Microsoft System Center Standard ali Datacenter, Microsoft Visio, Microsoft Project…) obveščamo, da morajo v primeru, da želijo to programsko opremo uporabljati tudi v bodoče, zanjo samostojno pridobiti licenco.

Izjema so strežniške licence za Microsoft Exchange Server, SharePoint Server in Microsoft Skype for Business (prej Lync Server), ki so vključene v pogodbo za vse uporabnike, ki jim je dodeljena uporabniška licenca za Microsoft 365 A3.