Najpogostejše duševne motnje

Vir slike: Google

Dijaki razumejo kompleksnost pojma duševno zdravje in poznajo najpogostejše duševne motnje. Standardi znanja /učni dosežki: Dijak pozna in razume nekatere temeljne pojme in modele psihologije ter jih uporablja pri analizi in interpretaciji ravnanja ljudi oz. dijaki se seznanijo z nekaterimi temeljnimi pojmi psihologije (duševne motnje) in jih povezujejo s svojimi življenjskimi izkušnjami.

Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Najpogostejše duševne motnje iz učnega načrta psihologije za četrti letnik gimnazije. Dijaki predstavijo najpogostejše duševne motnje, s primeri ponazorijo odstopanja od običajnega vedenja in hkratno stisko posameznika. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija. 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja