PhotoFiltre – primeri preoblikovanja prostora pri LVZ

Učenci poiščejo zanimive prostorske tvorbe v domačem kraju in jih fotografirajo. Pozorni so na arhitekturne spomenike kulturne dediščine. Fotografije uporabijo za računalniško fotomontažo, ki jo izvedejo s programom PhotoFiltre. V fotografijo domačega okolja sprva umeščajo elemente kulturne dediščine domačega kraja, nato pa še iz širše okolice, nazadnje dodajo tudi moderne stavbe iz svetovnih velemest. Nekateri učenci v domače kolje posegajo le minimalno, arhitekturnemu spomeniku zamenjajo le okna, vrata, dodajo kakšen detajl.

LomljenkaCilji
Učenci

  • izdelajo fotografije domačega kraja
  • opredelijo posebnosti ureditve domačega kraja
  • spoznajo posebnosti oblikovanja urbanega okolja
  • predlagajo spremembe v prostorski ureditvi domačega kraja
  • krepijo občutljivost za prostorske spremembe domačega kraja
  • pojasnijo razloge za spremembe
  • spoznajo posebnosti računalniške montaže
  • razvijajo zmožnost oblikovanja meril za kritično vrednotenje svojih del in del vrstnikov

Opis izvedbe
Taborsko_obzidjeV programu odpremo izbrano veduto domačega kraja, ki smo jo predhodno fotografirali. V izbrano fotografijo postavimo objekt, ki ga poiščemo na internetu (iz velemesta, lahko pa je to objekt kulturne dediščine). Pri računalniški montaži uporabimo orodja za izrez, lepljenje, kopiranje, kloniranje, risanje s čopičem, radiranje. Program nam omogoča obračanje objektov, pomanjševanje, povečevanje, svetlenje, spreminjanje kontrasta.

 fotografija1  fotografija2

Primere preoblikovanja domačega okolja so ustvarili učenci v 9. razredu na OŠ Belokranjskega odreda Semič pod mentorstvom likovne pedagoginje Vlaste Henigsman.

Povezava na: Opis programa PhotoFiltre

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja