Predlagajte …

  Ime in priimek

  Vaš elektronski naslov

  Naziv vira

  Kratek opis
  Čemu in zakaj se "vir" uporablja? V dveh povedih zapišite glavne lastnosti ...

  Spletni naslov vira

  Kategorije

  • Licenca: plačljivoprosto
  • Namen: tehnična podporaadministrativna podporaza pouk
  • Tip vira: aplikacijaspletna strangradivoprimer rabe
  • Jezik vira: sloangnemhrv
  • Operacijski sistem: AndroidWindowsiOS

  Oznake

  • Projekti: CCLIPPPEUF
  • Predmeti: vsi predmetimatematikafizikaslovenščinatuji jezikizgodovinageografijašportna vzgojakemijabiologijadrugi predmeti
   Vpišite predmet (če ni med navedenimi):
  • Sodobne kompetence (21 stoletja): sodelovanjeustvarjalnostkomunikacijakritično mišljenjereševanje problemov
  • 8 vseživljenskih kompetenc: komunikacija v maternem jezikukomunikacija v tujih jezikihštevilska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in tehnologijiinformacijska in komunikacijska tehnologija (IKT)učenje učenjamedosebne in družbene kompetenceinovativnost in podjetnostkulturna zavest in izražanje
  • Taksonomija: pomnjenjerazumevanjeuporabljanjeanaliziranjevrednotenjeustvarjanje
  • Didaktične in/ali učne strategije: mobilno učenje (M-LEARNING)asinhrono učenje (ASYNCHRONOUS LEARNING)... (QUEST-BASED LEARNING)avtentično učenje (AUTHENTIC LEARNING)kombinirano učenje (BLENDED LEARNING)obratno-zvrnjeno-vzvratno učenje (FLIPPED LEARNING)učenje s pomočjo spletnih didaktičnih iger (GAMIFICATION)masovno izobraževanje na daljavo (MOOC)

  Daljši opis
  Kaj s tem virom delamo? Razvoj katerih kompetenc spodbuja?, Kaj je potrebno (tehnično) za uporabo (račun, internet…)

  Posnetki zaslonov, slike in druge priponke: