Premikanje živali

Učni sklop je primer izobraževanja na daljavo pri naravoslovju v 7. razredu. Glavni namen učnega sklopa je, da učenci razumejo povezavo med zunanjo telesno zgradbo živali in prilagoditvami povezanimi z njihovim načinom premikanja v določenem življenjskem okolju. 

Opis sklopa:

Učni sklop pokriva cilje vsebinskega sklopa Zgradba in delovanje živali (prilagoditve na gibanje oz. premikanje živali). Vključene dejavnosti v okviru izobraževanja na daljavo so pripravljene za okvirno šest ur naravoslovja oz. za dva tedna. Dejavnosti so zastavljene tako, da s pomočjo dokazov, ki pri dejavnostih nastajajo, omogočajo učitelju stalen vpogled v delo in napredek posameznega učenca. Priporočilo je, da si dejavnosti sledijo zaporedno (ko učenci predhodno dejavnost opravijo, dobijo povratno informacijo oz. navodilo za novo dejavnost).

V sklopu načrtovanih dejavnosti učnega sklopa Premikanje živali se bodo učenci urili v:

  • (pre)poznavanju prilagoditev živali in njihovega pomena glede na življenjsko okolje, v katerem živijo,
  • utemeljevanju, kakšen vpliv imajo prilagoditve na način življenja živali,
  • v sistematičnem opazovanju in opisovanju živali ter njihovega načina premikanja, 
  • v branju z razumevanjem ter v uporabi bralno učnih startegij (oblikovanje grafičnih organizatorjev).

Učenci v učnem sklopu najprej poglobljeno in raziskovalno spoznavajo pomen prilagoditev v zunanji telesni zgradbi rib, ki vplivajo na njihovo hitrost plavanja. V drugem delu s pomočjo i-učbenika spoznajo še načine premikanja drugih živali, glede na življenjski prostor ter prilagoditve, ki jih imajo živali v teh okoljih razvite. Učenci ob koncu učnega sklopa preverijo svoje znanje s pomočjo kviza/vprašalnika. 

Učitelj ima stalen stik z učenci preko sodelovalnih in komunikacijskih kanalov (tudi videokonferenčnih) skozi celotni učni sklop. Na podlagi spremljanja dokazov učencev v različnih fazah učnega sklopa lahko učencem ponudi dodatno razlago s pomočjo videokonference ali posnetka. 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja