Prevozna sredstva (na daljavo)

Učni sklop razvija bralne in pisne spretnosti ob možnosti video konferenc (vox, Skype, Microsoft Teams,  … ), pa tudi govorno spretnost. Obravnava prevozna sredstva in je uvod v delo z iUčbenikom za 8. razred. 

Opis: Učenci najprej ponovijo in spoznajo različna prevozna sredstva, izglasujejo razredno prevozno sredstvo in ga opišejo. S pomočjo različnih spletnih orodij (spletna učilnica Moodle, aplikacije za sodelovalno delo, kot so Padlet, Kahoot, Mentimeter idr.) si izmenjujejo ideje, širijo nabor besedišča, razvijajo pisno zmožnost in dajejo povratno informacijo. Osnovni namen je spoznati in opisati prevozna sredstva in načine potovanja, opisati svoje izkušnje v zvezi s potovanji, napisati pisni sestavek. Pri pisanju si učenci pomagajo s spletnim slovarjem in urejevalnikom besedil. Na delovni list beležijo nove besede in izpisujejo napake, da bi se lahko kasneje k njim vrnili. Pisni sestavek oddajo (spletna učilnica, google drive idr.) in dobijo povratno informacijo od vrstnikov in učitelja. Nato svoj opis dopolnijo in/ali popravijo in ga ponovno naložijo v spletno učilnico. Dokazi o učenju učencev, ki jih zbirata tako učitelj kot učenec, so raznovrstni in so našteti v preglednici. 

Število ur je zgolj priporočilo. Učitelj pri obravnavi upošteva individualni napredek učencev, dogovore v kolektivu in tehnične možnosti, ki so na voljo. Prav tako je pozornost namenjena tudi učencem s posebnimi potrebami. Pikapolonica  vodi do splošnih navodil za prilagoditve, v preglednici pa do prilagoditev za posamezne dejavnosti. 

30 thoughts on “Prevozna sredstva (na daljavo)

 1. meta jesenko
  24. 8. 2020 at 19:49

  Učno gradivo spodbuja učence k sodelovanju, zastavljeno je interaktivno, za izvedbo pa je potrebna uporaba vsaj treh različnih platform.

  1. Majda Horjak
   7. 12. 2020 at 16:13

   Zelo dobro zastavljen sklop, vendar pa je uporabljeno veliko spletnih orodij, kar je za “šibke učence” velik izziv, še posebej , če imajo tehnične težave. Tudi sama se nagibam k temu “manj je več”.

 2. meta meta
  24. 8. 2020 at 19:50

  Učno gradivo spodbuja učence k sodelovanju, zastavljeno je interaktivno, za izvedbo pa je potrebna uporaba vsaj treh različnih platform.

 3. Edita Gavranović
  25. 8. 2020 at 09:21

  Veliko različnih novosti v povezavi z aplikacijami, ki so zanimive za učence, zame pa novost.

 4. Ursha
  10. 11. 2020 at 13:09

  sodelovalno naravnana, interaktivno, zanimivo.

 5. Janja
  10. 11. 2020 at 13:24

  Spodbuja sodelovalno in interaktivno učenje – seveda ob predpostavki, da zmorejo aktivno sodelovati vsi učenci (tehnične težave pri takem načinu dela niso zanemarljive!).

 6. Simona Peserl Vezovnik
  10. 11. 2020 at 16:00

  Interaktivno, zanimivo

 7. Irena
  10. 11. 2020 at 16:27

  Aktivnosti so dokaj kompleksno zastavljene, primerne predvsem za vzpodbujanje sodelovalnega učenja. Menim pa, da potrebujejo učenci s slabšim predznanjem, ob tovrstnem delu ogromno vzpodbud s strani učitelja.

 8. Josephine
  10. 11. 2020 at 22:23

  zanimivo, interaktivno tudi sodelovalno učenje, sicer pa tehnično kar zahtevno…

 9. Darinka
  12. 11. 2020 at 15:05

  Domiselno sestavljeno.

  1. 12. 11. 2020 at 15:06

   Domiselno sestavljeno.

 10. 12. 11. 2020 at 15:08

  Domiselno sestavljeno, precejšen izziv za učno šibke učence.

 11. Tina
  12. 11. 2020 at 16:26

  Interaktivno, zanimivo, vendar tehnično kar zahtevno za učence in učitelja…

 12. Ingrid
  14. 11. 2020 at 12:09

  Primer dobre prakse, mnogo idej, ki se jih da prenesti. Bi pa priporočala odločevalcem, da dodajo v nabor brezplačnih orodij za učitelja Mentimeter ali nekaj tako podobno uporabnega, ker je kot vedno v brezplačni aplikaciji omejena raba. Torej, da bi se uredilo podobno kot se je z Zoom. Pa še eno orodje za miselne vzorce, pa še kakšno orodje bi se našlo.

 13. Veronika Jelen Polak
  23. 11. 2020 at 17:35

  Dober načrt formativnega spremljanja. Uporaba različnih oblik dela. Vendar pa se osebno poslužujem bolj ali manj istih orodij, saj se mi zdi, da je manj več. Učencem je lažje “naštudirati” eno, dve orodji, pa postopoma dodajati več. Če so učenci teh orodij vajeni, pa super.

 14. Mihaela Hozjan
  23. 11. 2020 at 22:02

  Super. Učenci so aktivni, učitelj dobi povratno informacijo.

 15. blaž
  24. 11. 2020 at 17:24

  Odličen primer!

 16. Janja Rostohar
  26. 11. 2020 at 19:47

  Zanimivo, saj učence spodbuja k sodelovanju.

 17. Marjana
  7. 12. 2020 at 12:38

  Izredno pestro in zanimivo. Mogoče pa za – vsaj nekatere učence – preveč orodij.

 18. Eva
  7. 12. 2020 at 15:05

  Inovativno, zahteva pa veliko časa.

 19. Mojca Zadravec
  8. 12. 2020 at 15:24

  Zelo razdelano in pestro, morda bolje kot primer različnih orodij, ki jih lahko vključimo v poučevanje in razmislek o te, kaj vse obstaja. Za praktično izvedbo pa menim, da je vključenih preveč orodij (aplikacij) in zunanjih povezav. Sama najraje pripravim vse na enem mestu, npr. vse v Arnesovi spletni učilnici, ki ponuja ogromno orodij.

 20. Maja Jaušovec
  8. 12. 2020 at 16:10

  Zanimivo in sodelovalno

 21. Nela
  8. 12. 2020 at 19:59

  Zelo premišljena in tudi kompleksna priprava oz načrtovanje sklopa, ki vsebuje vse elemente formativnega, od preverjanja predznanja do zbranih dokazov ter samorefleksije. Od učencev zahteva vpetost v dejavnosti, odgovornost za lastno učenje in tudi rabo različnih orodij.

 22. Danica Prnaver
  10. 12. 2020 at 17:46

  Zelo domišljeno, sklop vključuje raznovrstna orodja – idealno za računalniške navdušence, zanje zanimivo, konstruktivno, zabavno. Kaj pa ostali? Nimajo vsi enakih možnosti, dostopa, podpore, vodenja, pomoči …

 23. Mirica
  11. 12. 2020 at 11:08

  Zanimivo.

 24. Lucija
  12. 12. 2020 at 20:09

  Zelo zanimivo in pestro zastavljeno obravnavanje učnega sklopa – od popolnega začetka (osvežitev besedišča) kjer lahko učitelj preveri predznanje, do razvijanja vedno težjih in bolj kompleksnih nalog do končnega cilja, ker učenci povežejo različno znanje (besedišče, slovnične strukture, spretnosti pisnega sporočanja) in napišejo spis. Učenci morajo ves čas biti aktivni, da lahko naredijo zaključno nalogo. Odličen primer sodelovanja med učenci.

 25. Moja Hanželj
  11. 2. 2021 at 13:34

  Veliko zanimivih interaktivnih orodij, ki olajšajo delo na daljavo obenem pa zahtevajo učenje.

 26. Sebastjan
  11. 2. 2021 at 15:03

  zanimivo.

 27. Tina
  19. 2. 2021 at 08:25

  Zelo dobro zastavljen učni sklop, od samega začetka zbiranja informacij o predznanju učencev, pisnega sporočanja in dajanja končnih povratnih informacij učitelja. Učenci po korakih dosežejo samostojno pisno sporočanje in dajanje povratnih informacij svojim sošolcem. Učenci so ves čas aktivni in med seboj sodelujejo.

 28. Lucija Šljuka Novak
  11. 4. 2022 at 14:57

  Vse, kar poskušamo učitelji narediti, da bi učencem/ dijakom približali vsebine je dobrodošlo, vendar je potrebno upoštevati tudi, da je kot že zgoraj komentirano “manj je več” in je eno spletno orodje na dejavnost dovolj.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja