Primer rabe IKT – Kahoot!

Vse bolj je pri poučevanju pomembno, da pouk poteka interaktivno. To lahko dosežemo tako, da v pouk vključimo razne kvize, kjer lahko učenci preverijo svoje znanje. Ustvarjanje kvizov nam omogoča tudi spletna storitev Kahoot!.

Kahoot! nam omogoča, da brezplačno ustvarimo vprašanja tipa True/False (Da/Ne) in vprašanja izbirnega tipa. Ostali tipi vprašanj so dostopni v plačljivi verziji. Učenci lahko na vprašanja odgovarjajo preko telefona, tablice, računalnika. S sodelovanjem učenci pričnejo tako, da v brskalnik vnesejo www.kahoot.it ali odprejo Kahoot! aplikacijo in vnesejo ustrezen PIN.

25 thoughts on “Primer rabe IKT – Kahoot!

 1. Anita
  28. 3. 2021 at 23:25

  Eden od primerov dobre prakse.
  Za učence dobrodošel za ponovitev in popestritev pouka.

 2. Nika Ponikvar
  17. 3. 2022 at 17:04

  Pri pouku angleščine pogosto uporabljam kot popestritev pri utrjevanju znanja. Učenci ga obožujejo.

 3. POLONA
  17. 3. 2022 at 19:35

  Zelo dober primer za popestritev pouka, hkrati pa se ponovi učna snov. Pri meni se najbolj obnese različica, ko vsak igra zase na svojem mobilnem telefonu, ker učenci radi potem primerjajo rezultate. Če kdo nima telefona, se pridruži sošolcu.
  Slabša stran brezplačnega Kahoota je, da ni možna uporaba več različnih tipov vprašanj.

 4. Žuža
  18. 3. 2022 at 14:13

  Aplikacijo bi uporabila pri pouku likovne umetnosti, dijakom bi postavila različna vprašanja iz področja umetnosti antične Grčije. Kviz bi morda uporabila namesto testa ali pa za sportno preverjanje znanja, ki bi zajemalo manjši obseg snovi.

 5. Žiga
  19. 3. 2022 at 18:45

  Učence lahko razdelimo v skupine in jim damo nalogo, da sestavijo kviz iz določenega dela snovi. Nato si med skupinami kvize izmenjajo in rešijo kvize ostalih skupin.

 6. Sabina Lukežič
  14. 11. 2022 at 21:51

  Kahoot se mi zdi uporabna aplikacija, predvsem ob ponovitvi sklopa. Odlično se mi zdi, da lahko sam tvoriš vprašanja, ali popravljaš že obstoječa. Po eni strani lahko učenci rešujejo naloge frontalno in vsak s svojo mobilno napravo ob istem času, omogočena pa je tudi uporaba npr. doma, ko nisi vezan na isti čas, pa kljub temu s svojim znanjem in hitrimi odgovori “tekmuješ” z ostalimi, ki so kviz že rešili ali pa ga še bodo. Slabost aplikacije je, da ni možnosti odprtih vprašanj, saj je možnosti preveliko in ne moreš v naprej ovrednotiti možne odgovore. Druga slabost se mi zdi v tem, da otroci tekmujejo na čas. Marsikdaj tako ni znanje, pač pa hitrost branja lahko vzrok za morebitne drugačne rezultate. Čas ne bi smel biti kriterij.

 7. Tjaša Ledinek
  14. 11. 2022 at 22:52

  Aplikacijo sem pri pouku že nekajkrat uporabila tako, da sem na začetku in na koncu obravnave neke učne snovi učencem dala za rešiti enak kviz. Rezultate smo potem primerjali (pred učenjem in po), da so učenci dobili vpogled, koliko so znali prej in koliko po obravnavi.

 8. Mojca
  15. 11. 2022 at 13:57

  Aplikacijo bi uporabila pri poklicnem usmerjanju, učencem bi postavila različna vprašanja o njihovih interesih.

 9. DamjanaH
  16. 11. 2022 at 17:19

  Aplikacija, ki je zelo primerna za ponavljanje snovi, prav tako je tudi uporaba nezahtevna. Morda pomanjkljivost, da so tipi vprašanj omejeni (pri brezplačni verziji).

 10. Jasna Balant
  16. 11. 2022 at 21:43

  Aplikacijo pogosto uporabljam za ponavljanje snovi. Pomanjkljivost: učenci samo prepoznavajo

 11. Tejo Torej
  17. 11. 2022 at 09:42

  Aplikacijo mi je predstavila kolegica, ko sem jo nadomeščal pri pouku v razredu. Čeprav je še ne poznam dobro, sem nad njo navdušen. Prav tako jo z velikim veseljem uporabljajo tudi učenci.

 12. Tjaša L.
  17. 11. 2022 at 10:45

  Aplikacijo Kahoot uporabljam pri učenju tujega jezika predvsem za utrjevanje snovi in popestritev ur. Učenci jo imajo radi in pogosto sami predlagajo njeno uporabo za utrjevanje snovi.

 13. Andreja Režek
  18. 11. 2022 at 19:53

  Aplikacija Kahoot velikokrat uporabimo pri pouku, predvsem pri preverjanju snovi. Učence spodbuja k tekmovalnosti, vendar pa je slabost aplikacije to, da učitelj ne more postaviti odprtega tipa vprašanja.

 14. Nataša Črešnar
  19. 11. 2022 at 21:14

  Aplikacija Kahoot mi je zanimiva predvsem za utrjevanje in preverjanje znanja. Sama se je poslužujem, učencem je izjemno zanimiva.

 15. Vesna
  13. 3. 2023 at 18:02

  Kvize izdelane v Kahoot uporabljam za utrjevanje znanja na začetku ure, preverjanje usvojenega na koncu ure, za preverjanje znanja, uporabila pa sem ga tudi že za ocenjevanje znanja pri matematiki.

  Učenci ga obožujejo, so zelo spretni in hitri pri uporabi, tako, da njegovo vključevanje v pouk ne vzame veliko časa.

 16. Medin
  13. 3. 2023 at 19:24

  Aplikacijo uporbljam pri pripravah na pisno ocenjevanje znanja.

 17. Staša
  13. 3. 2023 at 20:49

  Predvsem za utrjevanje snovi so kvizi zelo zanimivi učencem.

 18. Bojan Maričič
  14. 3. 2023 at 07:44

  Aplikacijo Kahoot kdaj uporabim za preverjanje znanja ob obravnavi domačega branja. Obravnava se zdi učencem drugačna in zanimiva.

 19. Petra Petelin
  14. 3. 2023 at 16:59

  Aplikacija Kahoot je zelo primerna pri poučevanju tujega jezika. Uporabi se lahko za utrjevanje ali preverjanje besedišča, slovnice, splošne razgledanosti… Učenci jo imajo zelo radi, nekateri celo sami sestavijo kviz za sošolce.

 20. Primož
  14. 3. 2023 at 21:52

  Aplikacija je čudovita popestritev pouka. Z njo lahko preverim tekoče znanje učencev preko danih nalog.

 21. Matjaž
  14. 3. 2023 at 21:54

  Aplikacija se mi je zelo obnesla pri pouku na daljavo, saj sem lahko preverjal znanje učencev glede športnih vsebin preko danih nalog.

 22. Petra
  16. 3. 2023 at 22:05

  Z ucenci jo uporabljamo za utrjevanje nove snovi ter pred ocenjevanji znanj za ponovitev. Prav tako imajo tudi neomejen dostop do preteklih kahootov tako, da lahko veckrat vadijo, ce le zelijo. Kahoot igrajo radi, izkoristimo ga za dodatno razlago, saj pri vsakem vprasanju komentiramo izbrano resitev.

 23. Klavdija
  20. 3. 2023 at 10:54

  Te aplikacije sicer še nisem uporabljala, sem pa lansko leto pri enem izmed dijakov slišala zanjo in mi je bila zanimiva. Primerna bi bila za kakšno ponovitev snovi, saj poučujem slovenščino. Edina slabost je v plačljivosti drugih tipov vprašanj kot samo pritrjevanje/zanikanje. Mislim, da bi se obnesla tudi pri zaposlitvah, ko bi dijake nadziral drug učitelj. Poslala bi jim gradivo, potem pa bi prek vprašanj preverila, ali so besedilo res prebrali ali samo ugibali.

 24. Anja Dizdarević
  22. 3. 2023 at 18:22

  Kahoot! kviz sem že reševala v sklopu študija, vendar še ga nisem preizkusila v razredu. Po opisu menim, da bi takšen kviz bil zelo zanimiv za učence pri predmetu, ki ga poučujem- angleščini. Uporabila bi ga kot uvodno motivacijo k neki temi ali kot utrjevanje snovi. Uporabila bi ga pri učenci 2. in 3. VIO.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja