Quizlet kot podpora pri poučevanju angleščine

VIR: Quizlet

Dandanes poučevanje tujega jezika od učitelja zahteva prilagajanje novim trendom poučevanja, spremljanje sodobnih pristopov ter diferenciacijo in individualizacijo pouka. Vir: Quizlet

Poleg omenjenih izzivov se mora učitelj v novi realnosti soočati z nenadnimi spremembami ter izmenjevanjem poučevanja v razredu in pouka na daljavo.

V vrtincu nenehnih sprememb in prilagajanja potrebujejo tako učitelji kot učenci določene stalnice, ki jim zagotavljajo varnost in kontinuiteto učenja.

Ali je možno, da bi učitelj lahko uporabil isto učno orodje za popestritev pouka v razredu, kot pripomoček pri poučevanju na daljavo in v oporo učencem pri samostojnem delu ter hkrati zagotovil diferenciacijo in individualizacijo pouka?

Quizlet je spletno učno orodje, ki združuje vse naštete sestavine in bi ga na kratko lahko opisali kot »all in one« tool za učenje angleščine.   

Učna zbirka – set

VIR: Quizlet
Vir: Quizlet

Quizlet Learning tools and flashcards – for free! | Quizlet je preprosto in vsestransko učno orodje za učenje in poučevanje, ki uporablja učne kartice v digitalizirani obliki in ima poleg besednega zapisa še zvočni zapis in slikovno podporo, zato je še posebej dragocen pripomoček pri učenju tujega jezika.

Pred približno 15 leti je bilo to učno orodje ustvarjeno kot pripomoček pri učenju tujega jezika in je to kvaliteto ohranilo vse do danes. Quizlet obsega prek 350 milijonov učnih zbirk in ga uporablja več kot 50 milijonov uporabnikov vsak mesec.

Interaktivne učne kartice pa predstavljajo zgolj izhodišče, saj učna platforma ponuja mnogo več kot le to. Učence vodi skozi različne interaktivne vaje, teste in učne igre. S Quizletom lahko učitelj popestri pouk v razredu ali ga uporablja kot pripomoček pri poučevanju na daljavo, učenec pa lahko pri samostojnem učenju izbere svoj »način učenja« in svoj »tempo«.

Učne kartice – flashcards

Vir: Quizlet

Izhodišče učenja in poučevanja predstavlja učna zbirka ali učni sklop poimenovan »set«, ki lahko vsebuje poljubno število učnih kartic. Na sprednji strani kartice so zapisani pojmi ali vprašanja, na zadnji strani pa definicije ali odgovori. Vse to pa je lahko podkrepljeno še s slikovnim gradivom in zvočnim zapisom.

Pojmi in definicije, ki se jih mora učenec naučiti, so predstavljeni z besednim zapisom in/ali slikovno iztočnico, na ta način učenec vidi učno snov zapisano in sliši ustrezno izgovorjavo, kar vključuje tako vizualni (vidni) kot avditivni (slušni) stil učenja.

Učitelj ima možnost, da učno zbirko ustvari sam ali pa poišče ustrezno med številnimi že narejenimi sklopi. Quizlet poleg izhodiščnih učnih kartic ponuja različne interaktivne vaje in orodje, s katerimi korak za korakom vodi učence skozi proces učenja.

Način učenja – learn

Način »učenja« vodi učence pri spoznavanju novih pojmov skozi interaktivne vaje. Učenec mora na vsako vprašanje dvakrat pravilno odgovoriti. Vprašanja so zastavljena pisno in ustno, v pomoč pa je tudi slikovna podpora. Ko se prvič sreča z določenim pojmom, Quizlet od učenca zahteva pasivno znanje, pravilni odgovor mora izbrati med več možnimi odgovori.

Učenec takoj dobi povratno informacijo, pravilni odgovor se obarva zeleno in z napisom »correct«, ob nepravilnem odgovoru pa se pojavi napis »study this one!«, prikazan je tako učenčev odgovor kot tudi pravilni odgovor. Ko se učenec drugič sreča z istim pojmom, mora izkazati aktivno znanje in sam vpisati ustrezni odgovor. Tudi tokrat dobi učenec takojšnjo povratno informacijo. 

Vir: Quizlet

Učenec ima ves čas pregled nad svojim učenjem. Na levi strani zaslona so z oznako »remaining« prikazani pojmi, ki se jih še mora naučiti, z oznako »familiar« so označeni pojmi, s katerimi se je učenec srečal enkrat oz. »known well«, če se je z njimi srečal dvakrat. Pestra in zabavna povratna informacija med učenjem zagotavlja učencem dodatno vzpodbudo in motivacijo za učenje.

Vir: Quizlet

Način zapisa – write

Način »zapisa« na podoben način kot »učenje« preverja pravilnost ustreznega zapisovanja besed. Učenec tudi tukaj dobi povratno informacijo o pravilnosti odgovora. Ob pravilnem zapisu se gumb za odgovor obarva zeleno in se pojavi napis »correct«, ob nepravilnem zapisu pa se pojavil napis »study this one!«. Izpostavljena je tudi napaka v učenčevem odgovoru.

Čez nekaj časa se ponovno pojavi vprašanje, na katerega je učenec odgovoril napačno. Če učenec odgovora ne pozna, ima na desni strani na voljo gumb za pomoč »don’t know«. V tem primeru se pojavi pravilni odgovor, ki ga mora učenec zapisati v ustrezno polje. Enako kot pri napačnem odgovoru, se čez nekaj časa ponovi isto vprašanje in zahteva od učenca samostojni odgovor. Učenec ima ves čas pregled nad predelano snovjo, saj ima na levi strani zaslona prikazano, koliko pojmov je še preostalo, na koliko vprašanj je odgovoril napačno in na koliko pravilno.   

Vir: Quizlet

Način črkovanja – spell

Način »črkovanja« je podoben načinu »zapisa«, vendar je poudarek na slušni iztočnici. Učenec mora slišani pojem ustrezno zapisati, vsaka iztočnica se pojavi dvakrat, vrstni red vprašanj je naključen. Ob pravilnem odgovoru se oznaka pod odgovorom obarva zeleno, ob nepravilnem odgovoru pa rdeče. Nato spletno učno orodje prikaže pravilen odgovor in ustrezno črkovanje, učenec mora pojem pravilno zapisati, da lahko nadaljuje z učenjem na naslednjih učnih karticah.

Vir: Quizlet

Način preverjanja – test

Način »preverjanja« je namenjen temu, da učenci po interaktivnih vajah preverijo svoje znanje. Spletno učno orodje samodejno generira test iz nabora pojmov oz. vprašanj na učnih karticah. Test je sestavljen iz 4 različnih nalog: naloga s pisnimi odgovori, naloga povezovanja, izbor ustreznega odgovora iz nabora ter pravilno/napačno.

Učitelj ima možnost, da določeno nalogo izloči in da določi skupno števila vprašanj v testu. Zanimivo je, da spletno učno orodje generira za vsakega učenca individualiziran test. Če se učenec odloči, da bo test reševal ponovno, bodo spletno učno orodje generiralo nov test in pojmi oz. vprašanja ne bodo enaka kot na prejšnji različici. Vsi pojmi so vzeti iz nabora pojmov, ki se nahajajo na učnih karticah.

Test je mogoče natisniti ali ga reševati na računalniku oz. na prenosni napravi. Ko učenec reši test, na koncu pritisne gumb »check answers« in spletna stran samodejno popravi test ter učencu poda povratno informacijo o njegovem reševanju. Pravilni odgovori se obarvajo z zeleno barvo, napačni z rdečo barvo in zraven so podani tudi pravilni odgovori. Na levi zgornji strani je zapisan učenčev dosežek v odstotkih.

Učenec ima možnost shraniti svoj rešen in popravljen test kot dokument PDF. Dokument lahko naloži v spletno učilnico ali ga pošlje učitelju po elektronski pošti. Test ni namenjen ocenjevanju znanja, je pa dragocen pripomoček pri preverjanju znanja ob koncu določenega sklopa ali učne enote. S povratno informacijo učencu sporoča, kje se še pojavljajo vrzeli v znanju, učitelju pa omogoča vpogled v znanje posameznih učencev in razreda kot celote.

Vir: Quizlet

Igre – games

Poleg učnih kartic in interaktivnih vaj, Quizlet vsebuje tudi dve učni igri. Prva je igra povezovanja, kjer mora učenec v najkrajšem možnem času povezati pojme in definicije. Druga je igra gravitacije, kjer mora učenec vpisati odgovor, preden asteroid z napisanim pojmom pade na površje planeta. Igra je točkovana in razdeljena na različne težavnostne stopnje, na vsaki stopnji je naloga zahtevnejša in hitrejša.

Vir: Quizlet

Interaktivna igra v živo – Quizlet Live

Quizlet ponuja še eno dodatno interaktivno igro, ki jo učenci igrajo v živo eden z drugim in eden proti drugemu – Quizlet Live. Igro je mogoče igrati v skupinah ali posamično. Učenci na svojih napravah (računalnik, prenosni računalnik, telefon ali tablica) vpišejo kodo za vstop v igro (join code) ter svoje ime ali vzdevek. Quizlet jim samodejno dodeli avatar s poimenovanjem in sliko živali.

Na učiteljevem računalniku lahko učenci spremljajo svoj napredek in ga primerjajo z dosežki sošolcev, vendar ne vedo, kdo se skriva za katerim avatarjem. Igra je zabavna in poučna, učenci istočasno sodelujejo eden z drugim in tekmujejo proti sošolcem. V najkrajšem možnem času morajo pravilno odgovoriti na 12 vprašanj, ob tem morajo biti natančni, saj ob prvi napaki izgubijo že pridobljene točke in morajo začeti znova.

Vir: Quizlet, osebni arhiv

Quizet ponuja paleto različnih možnosti pri uporabi učnih kartic, interaktivnih vaj ter iger. Če bi učitelj lahko izbral samo eno učno orodje za delo v razredu in pouk na daljavo, za podpro učencem pri samostojnem učenju ter za diferenciacijo in individualizacijo, bi bil Quizlet vsekakor ustrezna izbira.

Več o spremljanju učenčevega dela s pomočjo Quizleta najdete v tem prispevku.

Video navodila o uporabi spletne platforme Quizlet pa si lahko ogledate spodaj.

3 thoughts on “Quizlet kot podpora pri poučevanju angleščine

 1. Janja
  15. 3. 2022 at 17:54

  Odlična ideja in zelo dobro predstavljeno delovanje aplikacije.
  Sama bi aplikacijo uporabila pri vpeljavi nove učne snovi, zlasti (zahtevnejšega) besedišča, saj bi kartice lepo ponazorile pomen, pri težjih in zapletenejših besedah tudi zapis. Prav tako bi jo uporabila za ponavljanje in utrjevanje, pri čemer bi uporabila igre. Nenazadnje pa bi jo uporabila tudi kot vir za samostojno učenje.

 2. Gregor Markič
  17. 11. 2022 at 11:12

  To aplikacijo redno uporabljam potem, ko smo predelali neko količino snovi in je čas za vrednotenje / ocenjevanje.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja