S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa

V današnjem času nas informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) spremlja na vsakem koraku. Možnosti, ki jih tehnologija ponuja, je veliko, vendar primanjkuje konkretnih rešitev. Šport je zelo specifičen predmet, kjer je večji del znanj podan praktično, zato je IKT težje uporabiti. Vendarle pa ima tudi za šport IKT svojo uporabno vrednost.

V nadaljevanju bomo predstavili uporabo kamere in računalniškega programa VLC media player, za zamik predvajanja posnetka.

Program si lahko zastonj naložite na računalnik, na spleteni strani https://www.videolan.org/vlc/index.sl.html

Uporaba kamere in računalniškega programa VLC media player za zamik predvajanja posnetka

Glavna ideja uporabe računalniškega programa, za zamik predvajanja, pri pouku športa, je učencem prikazati njihovo gibanje takoj, ko so ga izvedli. Vidna informacija je namreč zraven takojšnje ustne informacije, o pravilnosti izvedbe gibanja, bistvenega pomena za hitrejše in učinkovitejše učenje (Štuhec, b.d.).

Za zamik predvajanja posnetka potrebujemo: prenosni računalnik, digitalno kamero oz. pametni telefon in primerno programsko opremo (VLC media player) (prav tam).

Navodila za uporabo (snemanje s pametnim telefonom):

 1. Z računalnikom in pametnim telefonom se povežite v isto omrežje.
 2. Namestite aplikacijo IP Webcam na pametni telefon.
 3. Odprite aplikacijo.
 4. Kliknite Start server (na dnu aplikacije).
 5. Prepišite cifre, ki so na dnu, v iskalnik Google.
 6. Kliknite Enter.
 7. Vpišite uporabniško ime in geslo.
 8. Skopirajte spletni naslov iz mesta, ki se vam je odprl.
 9. Zaženite VLC player.
 10. Stisnite OdpriOdpri omrežni pretok.
 11. Prilepite spletni naslov  v zato namenjen prostorček in mu pripišite besed: video (spletni naslovvideo).
 12. V levem spodnjem kotu označite Pokaži več možnosti.
 13. Predpomnenje nastavite na željene ms (milisekunde) – torej kakšen zamik želite.
 14. Kliknite Predvajaj.
 15. Še enkrat vpišite uporabniško ime in geslo.

Ali je uporaba IKT na takšen način smiselna?

Vadba na tak način je bolj učinkovita, saj učenec, s pomočjo IKT, sprejema informacije vzporedno po več kanalih (zraven slušnega in kinestetičnega še po vidnem kanalu, kar predstavlja pomembno dodano vrednost). Informacije in povratne informacije so tako natančnejše, razumljivejše in zato učinkovitejše. Druge prednosti uporabe kamere so: pojavi se želja po izboljšanju izvedbe in napredovanju; z ogledom posnetka učenec analizira svojo izvedbo; učenec se osredotoči na napačno izvedene elemente in želi le-te pravilno izvesti; kamera in posnetek omogočata diferenciacijo in individualizacijo, torej vsak učenec naredi toliko, kolikor zmore.

Kljub mnogim prednostim, pa obstajajo tudi pomanjkljivosti, ki jih učitelj nikakor ne sme zanemariti. Pred uporabo mora dobro premisli, da uporaba IKT ni pretirana; da intenzivnost vabe ni premajhna – nikakor ne smejo vsi učenci gledati  skupaj analize vseh učencev; da poskuša odpraviti težave delovanja IKT – pred uporabo IKT pri pouku, mora preveriti ali vse pravilno deluje in da pred uporabo, pridobi soglasja staršev.

Viri in literatura

Štuhec, D. (b.d.). Uporaba računalniškega programa za zamik predavanja pri športni vzgoji. Pridobljeno s https://skupnost.sio.si/mod/resource/view.php?id=53247&forceview=1

VLC media player (b.d.). Pridobljen s https://www.videolan.org/vlc/index.sl.html

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja