Stališča

Vir slike: the-scientist.com

Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Stališča iz učnega načrta psihologije 70 za drugi/tretji letnik gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija. 

Priporočen vrstni red korakov

Dejavnosti učiteljaDejavnost dijakaPriporočila za izvedbo na daljavo
Dijakom predhodno da navodila za njihove naloge.Organizira in moderira predstavitve izdelkov z debato o prebranih temah, poskrbi za vključenost vseh.
Učitelj  da povratno informacijo, ali so izpolnili cilj.…(npr. piše vsakemu posebej, ali pošlje skupni e-mail vsem, ki so izkazali ustrezno znanje) 
Dijak predhodno prebere besedilo v učbeniku in/ali drugih virih. Dijak pripravi predstavitev dodeljenih tem. Dijak napiše stališče npr. do prepovedi gibanja zunaj občine stalnega bivališča v času koronavirusa, in ga argumentira (podpre z različnimi razlogi). V predstavitvi oz. miselnem vzorcu ponazori spoznavno, čustveno in vedenjsko komponento stališča. V nadaljevanju opiše, kako se je navedeno stališče oblikovalo – kateri dejavniki so vplivali na nastanek tega stališča (socializacija, družina, prijatelji, osebne izkušnje, informacije in znanje, množični mediji, družabni mediji, oglaševanje …)Predstavitev pošlje učitelju.Po učiteljevem povabilu se vključi v videokonferenčno okolje, v katerem je učitelj organiziral predstavitve. Če je pozvan/naključno izbran, predstavi svojo temo/izdelek.Dijak lahko zastavlja pojasnjevalna vprašanja predstavitelju ali učitelju in podaja medsebojne povratne informacije.Na povabilo učitelja dijaki, ki so pripravili predstavitev iste teme, podajo dopolnitve. Ko en dijak konča, nadaljuje drugi z naslednjo temo.V razredni SU ali v videokonferenčnem okolju (npr. Zoom, Teams, Vox…) moderirano debatirajo o prebranih temah, zastavljajo pojasnjevalna vprašanja učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije (npr. dijaki pošljejo svoj izdelek v skupni kanal, tako ga lahko pogledajo in komentirajo/ocenijo tudi sošolci.Dijaki predhodno preberejo besedila v učbeniku. Dijaki preberejo in pripravijo predstavitev dodeljenih tem. (Ponujene teme za stališča, npr.: pouk na daljavo, izolacija okuženih, sobivanje predstavnikov različnih ras, tretja razvojna os, razlike v plačilu po spolu, legalizacija marihuane, volilna pravica s 16 leti, pranje avtomobila, uživanje zelenjave, univerzalni dohodek, ukinitev mature, smrtna kazen, splav, večgeneracijske družine, drugi tir, prepoved gibanja zunaj občine stalnega bivališča v času koronavirusa ……)Predstavitve pošljejo učitelju.Učitelj povabi dijake v videokonferenčno okolje, v katerem je organiziral predstavitve. Dijaki zastavljajo pojasnjevalna vprašanja predstavitelju ali učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije.Naključno izbrani dijak predstavi svoj izdelek  ( miselni vzorec, powerpoint predstavitev, videofilm, skeč, besedilo itd.) Nato učitelj povabi druge dijake, ki so pripravili predstavitev iste teme, k dopolnitvam. Ko končajo, nadaljujejo z naslednjo temo.V razredni SU ali v videokonferenčnem okolju (npr. Zoom, Teams, Vox…) moderirano debatirajo o prebranih temah, zastavljajo pojasnjevalna vprašanja učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije (npr. dijaki pošljejo svoj izdelek v skupni kanal, tako ga lahko pogledajo in komentirajo/ocenijo tudi sošolci.

Dokazi o učenju

Seznam ključnih besed, miselni vzorci, predstavitve, vrstniška povratna informacija

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja