Stereotipi in predsodki

Vir slike: https://iluminasi.com/bm/5-stereotaip-jantina-yang-menyusahkan-hidup-manusia.html

Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Stereotipi in predsodki  iz učnega načrta psihologije 70 za drugi/tretji letnik gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija. 

Priporočen vrstni red korakov

Dejavnosti učiteljaDejavnost dijakaPriporočila za izvedbo na daljavo
Dijakom predhodno da navodila za njihove naloge.Organizira in moderira predstavitve izdelkov z debato o prebranih temah, poskrbi za vključenost vseh.
Učitelj  da povratno informacijo, ali so izpolnili cilj.…(npr. piše vsakemu posebej, ali pošlje skupni e-mail vsem, ki so izkazali ustrezno znanje) 
Dijak predhodno prebere besedilo v učbeniku in/ali drugih virih. Dijak pripravi predstavitev dodeljenih tem.  Npr. Dijak navede nekaj stereotipov npr. etničnih, spolnih, poklicnih in pojasni njihov nastanek, pri čemer posebej opredeli vlogo družine, vrstnikov in množičnih medijev. Opišejo, zakaj lahko iz stereotipov nastanejo predsodki. Opredeli nujni pogoj za nastanek predsodka (močna čustva in odpornost na spremembe) S primerom razložijo etnične, rasne, spolne, verske in predsodke do marginalnih skupin ali starejšihPredstavitev pošlje učitelju.Po učiteljevem povabilu se vključi v videokonferenčno okolje, v katerem je učitelj organiziral predstavitve. Če je pozvan/naključno izbran, predstavi svojo temo/izdelek.Dijak lahko zastavlja pojasnjevalna vprašanja predstavitelju ali učitelju in podaja medsebojne povratne informacije.Na povabilo učitelja dijaki, ki so pripravili predstavitev iste teme, podajo dopolnitve. Ko en dijak konča, nadaljuje drugi z naslednjo temo.V razredni SU ali v videokonferenčnem okolju (npr. Zoom, Teams, Vox…) moderirano debatirajo o prebranih temah, zastavljajo pojasnjevalna vprašanja učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije (npr. dijaki pošljejo svoj izdelek v skupni kanal, tako ga lahko pogledajo in komentirajo/ocenijo tudi sošolci.Dijaki predhodno preberejo besedila v učbeniku in/ali drugih virih. Dijaki preberejo in pripravijo predstavitev dodeljenih tem. Predstavitve pošljejo učitelju.Učitelj povabi dijake v videokonferenčno okolje, v katerem je organiziral predstavitve. Dijaki zastavljajo pojasnjevalna vprašanja predstavitelju ali učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije.Naključno izbrani dijak predstavi svoj izdelek. Nato učitelj povabi druge dijake, ki so pripravili predstavitev iste teme, k dopolnitvam. Ko končajo, nadaljujejo z naslednjo temo.V razredni SU ali v videokonferenčnem okolju (npr. Zoom, Teams, Vox…) moderirano debatirajo o prebranih temah, zastavljajo pojasnjevalna vprašanja učitelju in si podajajo medsebojne povratne informacije (npr. dijaki pošljejo svoj izdelek v skupni kanal, tako ga lahko pogledajo in komentirajo/ocenijo tudi sošolci.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja