Ključniki: analiziranje

Uredi padajoče
Aplikacija Plickers
12. 10. 2020 / Orodja

Aplikacija Plickers

Aplikacija Plickers omogoča učiteljem enostavno preverjanje znanja učencev z uporabo kodiranih kartic. Učenci dobijo povratno inform ...

Edpuzzle
19. 02. 2014 / Orodja

Edpuzzle

Okolje za interaktivne videe omogoča vključevanje učencev, varovanje osebnih podatkov in spremljanje napredka ter razumevanja. Brez ...