Ključniki: Angleščina

Uredi padajoče
Za tretješolce: Where’s Spot?
29. 05. 2020 / Gradiva

Za tretješolce: Where’s Spot?

Z učnim sklopom Kje je Spot? lahko na daljavo razvijamo slušne, bralne, govorine in pisme zmožnosti tretješolcev, pa tudi rabo IKT. Temeljni vir pri pripravi učnega sklopa je knjižica Erice Hilla Where's Spot?

Video analiza pri športu
10. 04. 2020 / Orodja

Video analiza pri športu

SKLZ Cam je aplikacija za video analizo športne aktivnosti. Zato jo priporočam za uporabo pri pouku športa. Z aplikacijo posnamemo učenca pri izvedbi tehničnega elementa in takoj za tem že analiziramo počasen posnetek. Seveda je možno, da učenci aplikacijo uporabljajo v parih, ali v skupini…

Popestrite učni proces z uporabo aplikacije Kahoot!
10. 04. 2020 / Orodja, Primeri rabe

Popestrite učni proces z uporabo aplikacije Kahoot!

Predstavil bom prosto uporabno (za učitelje je potrebna registracija) aplikacijo Kahoot!, ki jo sam uporabljam pri pouku za ponovitev oz. utrjevanje predelane snovi, hkrati pa služi kot popestritev samega učnega procesa. Kahoot! je preprosto in učinkovito motivacijsko orodje za mlade, ki upošteva načela »game based…

Učenje na daljavo: Angleščina v 1. triletju
08. 04. 2020 / Primeri rabe

Učenje na daljavo: Angleščina v 1. triletju

Kar tako, čez noč, nas je vse učitelje doletelo čisto drugačno delo, kot smo ga bili vajeni. Začeli smo razmišljati, kako najbolj učinkovito uporabiti vsa možna digitalna gradiva, ki so nam na voljo. Na spletu je malo morje različnih aplikacij in idej, na kakšne načine…

Projekt GLAT – Vodnik za učitelje
26. 11. 2019 / Gradiva, Primeri rabe

Projekt GLAT – Vodnik za učitelje

V okviru projekta GLAT je bil pripravljen tudi Vodnik za učitelje, ki učiteljem pomaga pri oblikovanju inovativnih učnih metod dela za spodbujanje algoritmičnega razmišljanja. Vodnik vsebuje vrsto različnih gradiv, povezanih z algoritmičnim razmišljanjem in osnovnimi koncepti programiranja, ter učne metode in strategije, ki jih lahko…

Projekt GLAT – Gradiva iz delavnic
26. 11. 2019 / Gradiva, Primeri rabe

Projekt GLAT – Gradiva iz delavnic

Glavni cilj izobraževanja GLAT je vključevanje računalniškega in algoritmičnega razmišljanja, spretnosti reševanja problemov, logike in ustvarjalnosti v vsakodnevno poučevanje na zabaven in privlačen način s pomočjo učenja z igrami (Game Based Learning). Predstavljena gradiva za delavnice so bila izdelana za namen izobraževanja učiteljev osnovnih šol.…