Ključniki: delo na daljavo

Uredi padajoče
Moodle spletna učilnica Strojne šole

Moodle spletna učilnica Strojne šole

Moodle spletna aplikacija za izobraževanje in usposabljanje na daljavo. Navedenih je nekaj osnovnih veščin kot so: Uporaba Moodla v izobraževanju in usposabljanju, Načini komuniciranja in sodelovanja v spletnem učnem okolju,  Razvijanje veščin aktivnega skupinskega dela v spletnem učnem okolju, Razvijanje veščin moderiranja diskusije v forumu, …

Srečanje s predšolskimi otroki preko spleta
13. 12. 2020 / Izpostavljeno, Primeri rabe

Srečanje s predšolskimi otroki preko spleta

Vedno bolj se kaže potreba po ohranitvi fizičnih socialnih stikov med otroki v času epidemije Covida-19. Ker je trenutno vzpostavitev vizualnih stikov možna le preko spleta, smo v našem vrtcu organizirali srečanja preko aplikacije Zoom. Tudi za strokovne delavce v vrtcu je to predstavljalo poseben…

Primer podpore IKT s programom Padlet v času pandemije
13. 10. 2020 / Orodja, Primeri rabe

Primer podpore IKT s programom Padlet v času pandemije

V preteklem šolskem letu smo imeli na šoli Tablio delavnice, kjer so nam predstavili kar nekaj IKT orodij, s katerimi lahko ustvarjamo različne aktivnosti. Spoznali smo Seesaw, Padlet, Book Creator, Flipgrid, Mindomo, ThingLink, Word Art, PicColllage, Toontastic, Fotojet, Adobe Shark, Canva in še veliko drugih.…

Delo na daljavo
12. 10. 2020 / Primeri rabe

Delo na daljavo

Spomladi smo zaradi epidemije covid-19 ostali doma in izvajali pouk na daljavo. Dela na daljavo smo se po nekaj začetnih težavah navadili. Menim, da je delo dobro potekalo, a vseeno smo pogrešali učenje v učilnici ter osebni stik med vsemi udeleženci izobraževanja. Učenci so dnevno…