Ključniki: eksperimenti

Uredi padajoče
Dokaz škroba v živilu
02. 01. 2023 / Gradiva, Primeri rabe

Dokaz škroba v živilu

Med učno uro kemije smo obravnavali polisaharide, med katere uvrščamo tudi škrob. Želeli smo ločiti med živili, ki vsebujejo škrob in med tistimi, ki ga ne vsebujejo. Opravili smo preprost eksperiment z jodovico. V prazne petrijevke smo dali različna živila. Na vsako živilo smo, s…

Kemija v življenju kot izbirni predmet
12. 10. 2020 / Gradiva, Primer rabe, Primeri rabe

Kemija v življenju kot izbirni predmet

Na naši šoli izvajamo izbirni predmet Kemija v življenju (KVŽ), na katerega so se lahko prijavili učenci 9. razredov. Pri predmetu se prepletajo naslednje teme: 1. Tekmovanje  snovi (kromatografija); ugotavljali bomo, katera barvila vsebujejo listi različnih rastlin. 2. Svet barv (naravna barvila); iz rastlin bomo…