Ključniki: fizika

Uredi padajoče
Virtualna fizika
14. 10. 2020 / Orodja, Primeri rabe

Virtualna fizika

Eksperimentalno delo z učenci lahko izvajamo na dva načina. Kadar želimo pokazati mikro sliko, lahko uporabimo virtualni laboratorij, sicer pa kar klasično eksperimentiranje v razredu. Za ponovitev snovi izvajamo poskuse v virtualnem laboratoriju.

Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon
08. 10. 2015 / Primeri rabe

Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon

Fizika / 9. razred / Prosti pad, zveza med maso in težo Učenci: opišejo prosto padanje teles, eksperimentalno določijo pospešek padajočega telesa, za izračun pospeška uporabijo enačbo s = at2/2, raziščejo pospešek padajočega telesa in ga interpretirajo, uporabijo enačbo za računanje teže in razumejo pomen…