Ključniki: gimnazija

Uredi padajoče
ZGODOVINA NA DALJAVO – PRVA SVETOVNA VOJNA
21. 04. 2020 / Gradiva

ZGODOVINA NA DALJAVO – PRVA SVETOVNA VOJNA

Vir slike: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Late_19th_century_web_alliance.jpg Namen Pri pouku zgodovine na daljavo se obveznemu tematskemu sklopu o prvi svetovni vojni nameni štiri učne ure oz. dva tedna. Poleg vsebinskega znanja dijaki pri delu z zgodovinskimi viri usvajajo tudi procesno znanje v izbranih spletnih učnih okoljih. Opis tematskega sklopa…

Najstniki v virtualnem svetu
10. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

Najstniki v virtualnem svetu

Vir slike: https://pxhere.com/en/photo/905837 CC0 Public Domain Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo. Dijak razvija zmožnost branja in bralnega razumevanja, zmožnost pisnega sporočanja, širi besedišče, razvija svojo digitalno kompetenco s poudarkom na varnosti in varovanju avtorskih pravic, izmenjuje ideje in stališča in daje povratno informacijo. Opis…

Kvadratna funkcija na daljavo
10. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

Kvadratna funkcija na daljavo

Opisan je primer obravnave kvadratne funkcije pri matematiki v gimnaziji za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno vsaj 20 ur pouka matematike oz. 6 tednov izobraževanja na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal kvadratno funkcijo in pridobljeno znanje uporabil pri reševanju različnih problemov. Opis…