Ključniki: h5p

Uredi padajoče
Seštevanje do 100 s h5p
10. 04. 2022 / Orodja, Primeri rabe

Seštevanje do 100 s h5p

Pri matematiki je v 3. razredu minimalni standard znanja: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100. Nekateri učenci imajo z usvajanjem te snovi nekaj težav oz. dlje časa traja, da usvojijo to znanje. Nekateri tudi še v višjih razredih počasi računajo na…

Naredimo video s PowerPointom
05. 04. 2022 / Primeri rabe

Naredimo video s PowerPointom

Z delom na daljavo smo učitelji bili primorani raziskati veliko novih orodij in aplikacij, če smo hoteli narediti pouk čimbolj podoben pouku v živo. Za to smo porabili veliko časa in energije. V določenih primerih pa smo se naučili, kar pravijo tudi nekateri strokovnjaki, da…

Urejanje H5P vsebine – Image Hotspot
13. 10. 2020 / Gradiva, Primeri rabe, Smernice

Urejanje H5P vsebine – Image Hotspot

V prispevku se lahko bralec pouči o pripravi H5P vsebine Interaktivna fotografija. Image hotspot ali interaktivna fotografija omogoča učencu poglobljeno spoznavanje vizualne vsebine s pomočjo učiteljevega usmerjanja pozornosti na elemente, za katere meni, da so bistvene za usvajanje učne snovi. Priporočam, da izvajalec najprej pripravi…