Ključniki: IKT pri pouku

Uredi padajoče
Uporaba IKT pri pouku za tvorjenje skupin

Uporaba IKT pri pouku za tvorjenje skupin

Pri pouku se učitelji trudimo ustvariti sodelovalno učno okolje, zato mnogokrat uporabljamo učno obliko delo v skupinah ali parih. Za tvorjenje skupin lahko uporabimo različne metode: pustimo, da se učenci sami razporedijo, razporedimo učence na homogene skupine glede na znanje, razporedimo učence na heterogene skupine…

Ko GeoGebra ni dovolj

Ko GeoGebra ni dovolj

1.     UVOD Pred več kot sto leti se pojavijo prve ideje, kako bi moralo biti poučevanje povezano z raziskovanjem in ne le s prenašanjem znanja iz učitelja na učenca. Prav raziskovalec Dewey je trdil, da bi moralo poučevanje temeljiti na aktivnostih učencev in načinih, kako…

Primer rabe IKT – Kahoot!

Primer rabe IKT – Kahoot!

Vse bolj je pri poučevanju pomembno, da pouk poteka interaktivno. To lahko dosežemo tako, da v pouk vključimo razne kvize, kjer lahko učenci preverijo svoje znanje. Ustvarjanje kvizov nam omogoča tudi spletna storitev Kahoot!. Kahoot! nam omogoča, da brezplačno ustvarimo vprašanja tipa True/False (Da/Ne) in…

S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa
13. 12. 2020 / Primeri rabe

S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa

V današnjem času nas informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) spremlja na vsakem koraku. Možnosti, ki jih tehnologija ponuja, je veliko, vendar primanjkuje konkretnih rešitev. Šport je zelo specifičen predmet, kjer je večji del znanj podan praktično, zato je IKT težje uporabiti. Vendarle pa ima tudi za šport…