Ključniki: IKT v izobraževanju

Uredi padajoče
Spletni urejevalnik Weebly

Spletni urejevalnik Weebly

Ko delaš projektne naloge, moraš poskrbeti tudi za razširjanje, shranjevanje in ponovne uporabe besedil, nalog, videoposnetkov. Učenci posebnega programa in učiteljica so ugotavljali, katero orodje je najlažje za izdelavo spletne strani. Najenostavnejši za uporabo je bil urejevalnik spletnih strani Weebly. www.weebly.com V spletnem urejevalniku Weebly…

Popestritev pouka z aplikacijo Actionbound
08. 04. 2020 / Gradiva, Orodja, Primeri rabe

Popestritev pouka z aplikacijo Actionbound

Pouk ali dneve dejavnosti lahko popestrimo z aplikacijo Actionbound, pri kateri si moramo ustvariti svoj račun. To je zanimiva aplikacija, s katero rešujemo naloge na terenu. Vsak učenec ali skupina učencev potrebuje po en telefon. Na začetku potrebujemo internetno povezavo, da si učenci preko QR…

Uporaba interaktivne table pri pouku
11. 12. 2019 / Primeri rabe

Uporaba interaktivne table pri pouku

Interaktivna tabla ima veliko pozitivnih vidikov. Omogočajo nam, da učno-vzgojni proces naredimo bolj zanimiv. V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov uporabe interaktivne table pri treh šolskih predmetih. LIKOVNA UMETNOST Pri likovni umetnosti si skoraj težko predstavljamo vključitev interaktivne table, saj temelji predmet na praktičnem delu in…

Uporaba IKT pri pouku Mobilne aplikacije
06. 12. 2019 / Primeri rabe

Uporaba IKT pri pouku Mobilne aplikacije

Pouk modula odprtega kurikula Mobilne aplikacije od dijakov zahteva, da so z uporabo IKT pri pouku aktivni in motivirani. Učni proces in vsebine so dijakom zelo zanimivi. Z orodjem App Inventor ustvarjajo realne aplikacije za mobilne naprave, kar je tudi motivacija za učenje programiranja. Kodiranje…