Ključniki: INTERAKTIVNA TABLA

Uredi padajoče
Uporaba interaktivne table pri pouku
11. 12. 2019 / Primeri rabe

Uporaba interaktivne table pri pouku

Interaktivna tabla ima veliko pozitivnih vidikov. Omogočajo nam, da učno-vzgojni proces naredimo bolj zanimiv. V nadaljevanju predstavljamo nekaj načinov uporabe interaktivne table pri treh šolskih predmetih. LIKOVNA UMETNOST Pri likovni umetnosti si skoraj težko predstavljamo vključitev interaktivne table, saj temelji predmet na praktičnem delu in…