Ključniki: interaktivne vaje

Uredi padajoče
Seštevanje do 100 s h5p
10. 04. 2022 / Orodja, Primeri rabe

Seštevanje do 100 s h5p

Pri matematiki je v 3. razredu minimalni standard znanja: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100. Nekateri učenci imajo z usvajanjem te snovi nekaj težav oz. dlje časa traja, da usvojijo to znanje. Nekateri tudi še v višjih razredih počasi računajo na…

Usvajanje govorno – jezikovnih spretnosti

Usvajanje govorno – jezikovnih spretnosti

Pri svojem delu se največkrat srečam z učenci, ki imajo težave na govorno-jezikovnem področju, kasneje na področju opismenjevanja, bralnega razumevanja, tvorjenja besedil in na splošno težave pri učenju. H govorno – jezikovnemu področju spada fonetika (glasoslovje; pravilna artikulacija glasov), fonologija (zavedanje glasov), morfologija (struktura besed;…

Učenje na daljavo: Angleščina v 1. triletju
08. 04. 2020 / Primeri rabe

Učenje na daljavo: Angleščina v 1. triletju

Kar tako, čez noč, nas je vse učitelje doletelo čisto drugačno delo, kot smo ga bili vajeni. Začeli smo razmišljati, kako najbolj učinkovito uporabiti vsa možna digitalna gradiva, ki so nam na voljo. Na spletu je malo morje različnih aplikacij in idej, na kakšne načine…