Ključniki: Jazon

Uredi padajoče
Izobraževanje na daljavo: Portal Jazon
25. 03. 2020 / Smernice

Izobraževanje na daljavo: Portal Jazon

Peti video posnetek iz sklopa medpredmetnih kratkih filmov vključuje predstavitev učnih gradiv različnih predmetov gimnazijskega izobraževanja s portala Jazon, ki so večinoma zasnovana po načelih formativnega spremljanja. Omogočajo samostojno načrtovanje, usvajanje ter (samo)vrednotenje znanja in učenja glede na jasna in jedrnata navodila. Model izobraževanja na…