Ključniki: Kahoot!

Uredi padajoče
UTRJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI

UTRJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI

Utrjevanje znanja je eden izmed ključnih učnih procesov pri matematiki. Poleg nenehnega sprotnega utrjevanja, domačih nalog, ustnega preverjanja se trudim popestriti pouk tudi z interaktivnimi vsebinami.  Pri pouku uporabljamo interaktivni delovni zvezek, kar je zelo dobrodošlo zaradi lažjega preverjanja rešitev. Na koncu vsakega poglavja pa…

KAHOOT!
15. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

KAHOOT!

Kahoot je spletna platforma, ki jo je mogoče odlično uporabiti pri poučevanju v osnovni ali srednji šoli. Kahoot omogoča kreiranje vprašanj različnih tipov, s katerimi lahko preverjamo znanje učencev, ali pa kviz uporabimo zgolj v namen uvodne motivacije ali zaključka učne ure. Pogoj za sodelovanje…