Ključniki: kemija

Uredi padajoče
Dokaz škroba v živilu
02. 01. 2023 / Gradiva, Primeri rabe

Dokaz škroba v živilu

Med učno uro kemije smo obravnavali polisaharide, med katere uvrščamo tudi škrob. Želeli smo ločiti med živili, ki vsebujejo škrob in med tistimi, ki ga ne vsebujejo. Opravili smo preprost eksperiment z jodovico. V prazne petrijevke smo dali različna živila. Na vsako živilo smo, s…

Aplikacija Plickers
12. 10. 2020 / Orodja

Aplikacija Plickers

Aplikacija Plickers je pri pouku uporabna predvsem za pridobitev povratne informacije na koncu določenega sklopa in za popestritev šolske ure. Kviz s pomočjo Plickers aplikacije poteka tako, da učitelj učencu najprej dodeli kartico s kodo, pod katero je učenec voden v seznamu. S pomočjo vnaprej…