Ključniki: Licenca

Uredi padajoče
Izkustveno učenje
13. 10. 2020 / Primeri rabe

Izkustveno učenje

Na OŠ Fram smo v okviru učenja o čutilih (oko – vid),  pripravili delavnico, s pomočjo katere so učenci razvijali zavest o pomembnosti vida in se seznanili kako slepe osebe doživljajo svet okoli sebe. V prvem delu so učenci preizkusili kako se gibati po prostoru…

Uporaba aplikacije Hudl Tehnique pri učenju prevala
09. 10. 2020 / Orodja, Primeri rabe

Uporaba aplikacije Hudl Tehnique pri učenju prevala

Spletna učna okolja in uporaba računalniških orodij odpirajo nove možnosti poučevanja in na ta način lahko prej našteta dejstva in kriterije tudi hitreje realiziramo tudi pri športu. Njihova raba učencem omogoča, da si poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi boljše gibalno znanje in digitalne kompetence. Pri…

Izobraževanje na daljavo v poklicnem in strokovnem izobraževanju
20. 04. 2020 / Izpostavljeno

Izobraževanje na daljavo v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Center RS za poklicno izobraževanje je na svoji spletni strani objavil priporočila za nekatere ključne teme v poklicnem in strokovnem izobraževanju: PUD – praktično usposabljanje z delom Vajeništvo Drugi predmet poklicne mature Četrti predmet poklicne mature  Zaključni izpit  Vsak dijak šteje – delo z dijaki…

Video analiza pri športu
10. 04. 2020 / Orodja

Video analiza pri športu

SKLZ Cam je aplikacija za video analizo športne aktivnosti. Zato jo priporočam za uporabo pri pouku športa. Z aplikacijo posnamemo učenca pri izvedbi tehničnega elementa in takoj za tem že analiziramo počasen posnetek. Seveda je možno, da učenci aplikacijo uporabljajo v parih, ali v skupini…