Ključniki: matematika

Uredi padajoče
Simetrija v 2. razredu
01. 04. 2023 / Primeri dobre rabe

Simetrija v 2. razredu

V 2. razredu se pri predmetu matematika učenci srečajo tudi z učno vsebino SIMETRIJA. Simetrija je lastnost predmeta ali lika, da ga neka črta deli na dva ali več enakih delov, ki se popolnoma prekrivajo. Omenjena črta se imenuje simetrala. En predmet, slika ali lik…

Seštevanje do 100 s h5p
10. 04. 2022 / Orodja, Primeri rabe

Seštevanje do 100 s h5p

Pri matematiki je v 3. razredu minimalni standard znanja: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100. Nekateri učenci imajo z usvajanjem te snovi nekaj težav oz. dlje časa traja, da usvojijo to znanje. Nekateri tudi še v višjih razredih počasi računajo na…

Učenje poštevanke
09. 04. 2022 / Primeri rabe

Učenje poštevanke

Poučevanje je živ proces, ki se neprestano spreminja, dopolnjuje in nadgrajuje z novimi spoznanji, izkušnjami in smernicami modernega načina poučevanja in pristopa k učenju. Poleg sodelovalnega učenja v pouk vključujem tudi bralno učno strategijo VŽN, elemente formativnega spremljanja in interaktivne učne vsebine. V prispevku želim…