Ključniki: matematika

Uredi padajoče
Seštevanje do 100 s h5p
10. 04. 2022 / Orodja, Primeri rabe

Seštevanje do 100 s h5p

Pri matematiki je v 3. razredu minimalni standard znanja: Učenec sešteva in odšteva v množici naravnih števil do 100. Nekateri učenci imajo z usvajanjem te snovi nekaj težav oz. dlje časa traja, da usvojijo to znanje. Nekateri tudi še v višjih razredih počasi računajo na…

Učenje poštevanke
09. 04. 2022 / Primeri rabe

Učenje poštevanke

Poučevanje je živ proces, ki se neprestano spreminja, dopolnjuje in nadgrajuje z novimi spoznanji, izkušnjami in smernicami modernega načina poučevanja in pristopa k učenju. Poleg sodelovalnega učenja v pouk vključujem tudi bralno učno strategijo VŽN, elemente formativnega spremljanja in interaktivne učne vsebine. V prispevku želim…

GRAFIČNA TABLICA PRI POUKU MATEMATIKE
08. 04. 2022 / Orodja, Primer rabe, Smernice

GRAFIČNA TABLICA PRI POUKU MATEMATIKE

Zadnji dve šolski leti sta bili zaradi covid situacije vse prej kot prijazni za dijake in učitelje. Dijaki so bili izgubljeni, učitelji pa smo se morali kar hitro postaviti na noge in se znajti tako ali drugače. Ker poučujem matematiko na srednji šoli in ker…

UTRJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI

UTRJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI

Utrjevanje znanja je eden izmed ključnih učnih procesov pri matematiki. Poleg nenehnega sprotnega utrjevanja, domačih nalog, ustnega preverjanja se trudim popestriti pouk tudi z interaktivnimi vsebinami.  Pri pouku uporabljamo interaktivni delovni zvezek, kar je zelo dobrodošlo zaradi lažjega preverjanja rešitev. Na koncu vsakega poglavja pa…