Ključniki: ocenjevanje

Uredi padajoče
Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli
03. 04. 2020 / Smernice

Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli

Zavod za šolstvo je skupaj s strokovnjaki pripravil priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah. Omenjena priporočila med drugim pozivajo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v…

Kolesarski izpit in tekmovanja
01. 04. 2015 / Orodja

Kolesarski izpit in tekmovanja

Kolesar je sistem spletnih učilnic, v kateri lahko opravljate simulacijo oziroma testiranje z namenom priprave na kolesarski izpit, teoretični in praktični del kolesarskega izpita, teoretični in praktični del tekmovanj. V posamezno učilnico vstopite s klikom na ustrezen gumb spodaj. V pomoč pri pripravi so vam…