Ključniki: opismenjevanje

Uredi padajoče
Usvajanje govorno – jezikovnih spretnosti

Usvajanje govorno – jezikovnih spretnosti

Pri svojem delu se največkrat srečam z učenci, ki imajo težave na govorno-jezikovnem področju, kasneje na področju opismenjevanja, bralnega razumevanja, tvorjenja besedil in na splošno težave pri učenju. H govorno – jezikovnemu področju spada fonetika (glasoslovje; pravilna artikulacija glasov), fonologija (zavedanje glasov), morfologija (struktura besed;…