Ključniki: preverjanje znanja

Uredi padajoče
UTRJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI

UTRJEVANJE ZNANJA PRI MATEMATIKI

Utrjevanje znanja je eden izmed ključnih učnih procesov pri matematiki. Poleg nenehnega sprotnega utrjevanja, domačih nalog, ustnega preverjanja se trudim popestriti pouk tudi z interaktivnimi vsebinami.  Pri pouku uporabljamo interaktivni delovni zvezek, kar je zelo dobrodošlo zaradi lažjega preverjanja rešitev. Na koncu vsakega poglavja pa…

Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli
03. 04. 2020 / Smernice

Usmeritve za preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli

Zavod za šolstvo je skupaj s strokovnjaki pripravil priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja pri učenju na daljavo v zdajšnjih kriznih razmerah. Omenjena priporočila med drugim pozivajo šole, da v mesecu aprilu svoje aktivnosti usmerijo predvsem v preverjanje znanja brez ocenjevanja. Zagotovijo naj vključitev v…