Ključniki: psihologija

Uredi padajoče
O neizogibnih učinkih šolanja na daljavo
18. 11. 2020 / Izpostavljeno

O neizogibnih učinkih šolanja na daljavo

Na Mreži znanja bo 25. novembra popoldne predavanje dr. Marije Anderluh, specialistke otroške in mladostniške psihiatrije. Med drugim bo govorila o učinkih socialne izolacije v obdobju odraščanja. S trajanjem epidemije in z njo povezanega socialnega distanciranja se vse bolj sprašujemo po učinkih socialne izolacije v…

Stališča
08. 05. 2020 / Gradiva

Stališča

Vir slike: the-scientist.com Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Stališča iz učnega načrta psihologije 70 za drugi/tretji letnik gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija.  Priporočen vrstni red korakov Dokazi o učenju Seznam ključnih besed, miselni vzorci, predstavitve, vrstniška povratna…

Stereotipi in predsodki
05. 05. 2020 / Gradiva

Stereotipi in predsodki

Vir slike: https://iluminasi.com/bm/5-stereotaip-jantina-yang-menyusahkan-hidup-manusia.html Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Stereotipi in predsodki  iz učnega načrta psihologije 70 za drugi/tretji letnik gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija.  Priporočen vrstni red korakov

Vrednote
04. 05. 2020 / Primeri rabe

Vrednote

Vir slike: https://www.cleanpng.com/png-computer-icons-value-proposition-portable-network-7098835/preview.html Opis sklopa: Načrt izvedbe učne enote Vrednote  iz učnega načrta psihologije 70 za drugi/tretji letnik gimnazijskega in srednjega strokovnega izobraževanja. Več gradiva v spletni učilnici ŠS Psihologija.  Priporočen vrstni red korakov

Najpogostejše duševne motnje
28. 04. 2020 / Gradiva

Najpogostejše duševne motnje

Vir slike: Google Dijaki razumejo kompleksnost pojma duševno zdravje in poznajo najpogostejše duševne motnje. Standardi znanja /učni dosežki: Dijak pozna in razume nekatere temeljne pojme in modele psihologije ter jih uporablja pri analizi in interpretaciji ravnanja ljudi oz. dijaki se seznanijo z nekaterimi temeljnimi pojmi…

Duševne motnje
28. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

Duševne motnje

Vir slike: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Mental_Illness_Icon_2.png Načrt izvedbe učne enote Duševne motnje iz učnega načrta psihologije za četrti letnik gimnazije. Ta zahteva, da dijaki razumejo kompleksnost pojma duševno zdravje in poznajo najpogostejše duševne motnje ter različne pristope za njihovo obravnavo. Namen učenja v tej enoti je, da dijaki…