Ključniki: šport

Uredi padajoče
S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa
13. 12. 2020 / Primeri rabe

S kamero do uporabne povratne informacije pri pouku športa

V današnjem času nas informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) spremlja na vsakem koraku. Možnosti, ki jih tehnologija ponuja, je veliko, vendar primanjkuje konkretnih rešitev. Šport je zelo specifičen predmet, kjer je večji del znanj podan praktično, zato je IKT težje uporabiti. Vendarle pa ima tudi za šport…

Poučevanje s pomočjo IKT pri predmetu šport
13. 10. 2020 / Primeri rabe

Poučevanje s pomočjo IKT pri predmetu šport

Tako kot pri ostalih predmetih je tudi pri predmetu šport v fazi poučevanja dobrodošla uporaba IKT. Slednja nam je lahko v zelo veliko pomoč predvsem pri pravilnem prikazu, demonstraciji posameznih tehničnih elementov in nalog. Pri nas velikokrat uporabljamo brezplačno aplikacijo Hudl Technique.

Uporaba merilcev SU pri pouku športa
13. 10. 2020 / Primeri rabe

Uporaba merilcev SU pri pouku športa

Učitelji predmeta šport uporabljajo IKT pri poučevanju svojega predmeta predvsem zaradi lažje in boljše ponazoritve, boljše predstavitve same demonstracije posameznih nalog itd.. Eni izmed takih pripomočkov so sigurno tudi merilci srčnega utripa. Slednji nam pomagajo prikazati delovanje našega srca ob različnih obremenitvah. Srce se med…

Razvoj vzdržljivosti na daljavo
29. 05. 2020 / Gradiva

Razvoj vzdržljivosti na daljavo

Kakšne so različne metode za razvoj vzdržljivosti in kako lahko učenci in dijaki tudi na daljavo doživijo učinke rednega gibanja na zdravje in dobro počutje?