Ključniki: spoznavanje okolja

Uredi padajoče
Naravoslovni dan GOZD

Naravoslovni dan GOZD

Na naši šoli smo izvedli skupni naravoslovni dan, ki so ga letos posvetili gozdu. Učenci so se tako ali drugače ukvarjali z gozdom in na zanimiv ter izredno pester način spoznavali ta naravni ekosistem, ki v sebi skriva marsikaj. Učenci od 1. do 5. razreda…

Uporaba filma v učilnici
12. 10. 2020 / Izpostavljeno

Uporaba filma v učilnici

V 2. razredu se trenutno učimo o varnosti v prometu. Ker želim učence navaditi tudi na uporabo spletnih učilnic, sem se odločila, da bom posnela film, s pomočjo katerega bodo nato izpolnjevali delovni list, na katerem bodo trditve, povezane z varnostjo v prometu. Film, ki…

Igra: Mlin ali špana
11. 10. 2020 / Gradiva

Igra: Mlin ali špana

Življenje nekoč se je zelo razlikovalo od današnjega časa. Ljudje so veliko stvari naredili sami. Sem sodi tudi preprosta izdelava družabne igre z naslovom mlin ali špana. Z učenci 2. razreda smo se odločili, da jo naredimo skupaj. Za izdelavo igre potrebujemo sledeči material in…

Nakit prijateljstva
10. 10. 2020 / Gradiva

Nakit prijateljstva

Pri urah spoznavanja okolja smo se najprej pogovarjali o tem, kaj pomeni beseda prijateljstvo in kakšen oziroma kdo je naš pravi prijatelj. Preko različnih socialnih iger ter iger vlog smo spoznavali, da je prijateljstvo, še posebej v današnjem času, zelo pomembna vrednota, za katero se…

Zvok
10. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

Zvok

Cilji obravnave in raziskovanja zvoka so v učnem načrtu vključeni v sklop POJAVI. Načrtovanje učnega sklopa Zvok v izobraževanju na daljavo na razredni stopnji v 3. razredu je zasnovano kot celodnevna dejavnost, ki povezuje več predmetov ali pa kot zaporedje treh dejavnosti v treh dneh.…