Ključniki: srednja šola

Uredi padajoče
Eksponentna enačba in neenačba
10. 09. 2020 / Gradiva

Eksponentna enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Eksponentna enačba pri matematiki v programu SSI in PTI za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje eksponentnih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri…

Logaritemska enačba in neenačba
10. 09. 2020 / Gradiva

Logaritemska enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Logaritemska enačba pri matematiki v programu strokovne gimnazije za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje logaritemskih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri reševanju…

Trigonometrijska enačba in neenačba
10. 09. 2020 / Gradiva

Trigonometrijska enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Logaritemska enačba pri matematiki v programu strokovne gimnazije za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje logaritemskih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri reševanju…

Zdrava in nezdrava prehrana
10. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

Zdrava in nezdrava prehrana

Vir slike: https://www.istockphoto.com/photo/choosemyplate-healthy-food-and-plate-of-usda-balanced-diet-recommendation-gm168340083-17924438 Učni sklop, namenjen izobraževanju na daljavo, razvija bralne in pisne spretnosti, slušno razumevanje, prek videokonference pa tudi govorno spretnost. Obravnava zdravo in nezdravo prehrano in vključuje delo z i-učbenikom za 1. letnik. Opis sklopa: Dijaki ponovijo besedišče, povezano z zdravo in nezdravo…