Ključniki: starši

Uredi padajoče
Starši naj pripravijo otroke na različne scenarije
10. 08. 2020 / Smernice

Starši naj pripravijo otroke na različne scenarije

Novo šolsko leto prinaša še veliko negotovosti o tem, kako se bo glede na epidemiološko situacijo izvajalo poučevanje. Psihologinji Majda Jus Ašič in Helena Maher Resinovič poudarjata pomen pogovora med starši in otroki, predhodne priprave na različne scenarije šolanja ter prilagodljivosti in podpore družine.