Ključniki: stisvs

Uredi padajoče
Quizlet

Quizlet

Orodje Quizlet je zelo koristno za usvajanje novega besedišča. Učenci ga lahko samostojno uporabljajo doma, ko besedišče že poznajo pa lahko v šoli pouk popestrimo s tako imenovanim Quizlet Live, kjer učenci v skupinah tekmujejo v poznavanju besedišča. Vse kar moramo narediti je, da v…

Google forms
18. 04. 2020 / Primeri rabe

Google forms

Google forms ali Googlove obrazce lahko uporabimo za spletne kvize ali ankete. Zelo uporaben pripomoček sploh sedaj v času pouka na daljavo. Učencem na tak način lahko pripravimo spletno preverjanje oz. kviz, s katerim lahko preverjamo njihovo sprotno delo. Uporaba obrazca je zelo enostavna. 1.…

KAHOOT!
15. 04. 2020 / Gradiva, Primeri rabe

KAHOOT!

Kahoot je spletna platforma, ki jo je mogoče odlično uporabiti pri poučevanju v osnovni ali srednji šoli. Kahoot omogoča kreiranje vprašanj različnih tipov, s katerimi lahko preverjamo znanje učencev, ali pa kviz uporabimo zgolj v namen uvodne motivacije ali zaključka učne ure. Pogoj za sodelovanje…

Uporaba programa 3D -slikar  pri likovnem ustvarjanju
15. 04. 2020 / Primeri rabe

Uporaba programa 3D -slikar pri likovnem ustvarjanju

Z učenci tretjega razreda smo pri uri likovne umetnosti preizkušali slikarske sposobnosti z uporabo računalnika. Učenci so najprej z barvicami na list naslikali poljuben motiv, narisan iz različnih črt in pobarvan z izbranimi barvami. Po predhodnem skupnem ogledu primerov risanja in slikanja z računalniškimi orodji,…

Interaktive vaje
15. 04. 2020 / Primeri rabe

Interaktive vaje

V razredu pogosto uporabljam spletno stran https://interaktivne-vaje.si/index.html. Z vajami popestrim pouk in učenci se vedno z veseljem lotijo reševanja. Stran je izredno pregledna. Razdeljena je na posamezna predmetna področja in na razrede. Znotraj teh ikon pa najdemo številne teme. S pomočjo te spletne strani ponavadi…