Ključniki: Zavod RS za šolstvo

Uredi padajoče
Enačbe in neenačbe
10. 09. 2020 / Gradiva

Enačbe in neenačbe

Opisan je primer obravnave sklopa Enačbe in neenačbe pri matematiki v osnovni šoli v 9. razredu za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 25 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo učenec spoznal reševanje enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil…

Eksponentna enačba in neenačba
10. 09. 2020 / Gradiva

Eksponentna enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Eksponentna enačba pri matematiki v programu SSI in PTI za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje eksponentnih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri…

Logaritemska enačba in neenačba
10. 09. 2020 / Gradiva

Logaritemska enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Logaritemska enačba pri matematiki v programu strokovne gimnazije za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje logaritemskih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri reševanju…

Trigonometrijska enačba in neenačba
10. 09. 2020 / Gradiva

Trigonometrijska enačba in neenačba

Opisan je primer obravnave vsebine Logaritemska enačba pri matematiki v programu strokovne gimnazije za izobraževanje na daljavo. Tej vsebini namenimo okvirno 15 ur pouka matematike v izobraževanju na daljavo. Pri učenju bo dijak spoznal reševanje logaritemskih enačb in neenačb ter pridobljeno znanje uporabil pri reševanju…

Vloga medijev v sodobni družbi
05. 06. 2020 / Smernice

Vloga medijev v sodobni družbi

Za življenje v sodobni družbi je potrebna medijska pismenost. Dijak bo pri učenju spoznal vlogo medijev v sodobni družbi in pomen verodostojnosti informacij. Znanje bo uporabil pri (i)zbiranju in presoji informacij iz različnih medijev.

Za tretješolce: Where’s Spot?
29. 05. 2020 / Gradiva

Za tretješolce: Where’s Spot?

Z učnim sklopom Kje je Spot? lahko na daljavo razvijamo slušne, bralne, govorine in pisme zmožnosti tretješolcev, pa tudi rabo IKT. Temeljni vir pri pripravi učnega sklopa je knjižica Erice Hilla Where's Spot?