Terminologija-opis

V okviru dejavnosti Eurydice Slovenija so nastali tudi:

Slovensko-angleški pojmovnik izrazov s področja vzgoje in izobraževanja, ki vsebuje predloge, kako prevajati slovensko izobraževalno terminologijo v angleščino.

Zbirka kratic in okrajšav s področja vzgoje, izobraževanja in sorodnih področjih. Kratice in okrajšave spadajo (skupaj s formulami in simboli) med tim. krajšave:

  • kratice so bolj ali manj ustaljene okrnjene besede ali besedne zveze, navadno prav do začetnih črk ali zlogov teh besed (npr. CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti);
  • okrajšave so okrajšano zapisane besede ali besedne zveze: znamenje okrajšanosti je pika (npr. mag. medij. in kom. štud. –  magister medijskih in komunikacijskih študijev oz. magistrica medijskih in komunikacijskih študijev);
  • v tej zbirki so slovenske ter tuje kratice in okrajšave (več kot 4.000 jih je – razvrščene so v 21 skupin), ki se pojavljajo v slovenskih besedilih s področja vzgoje in izobraževanja, pa tudi sorodnih področij.

Pojmi/kratice so razvrščene v skupine – izberite skupino izrazov in vpišite slovenski pojem/kratico (ali del pojma/kratice), za katerega želite angleški prevod oziroma pojasnilo. Vpisati morate vsaj začetno črko izbranega pojma/kratice.

Po pojmovniku in zbirki lahko iščete tudi z uporabo mobilnih aplikacij. Več informacij dobite na spletni strani ponudnika.

Povezave:

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja