Umetnost in naravoslovje

Narava kot taka je največja, najlepša, najzapletenejša, a hkrati najenostavnejša umetnost tega planeta. Da pa jo lažje razumemo, smo jo morali razdrobiti. To lahko nemalo krat vodi do enoličnih proučevanj procesov, postopkov in mehanizmov, ki učencem niso blizu njihovega doživljanja in razumevanja sveta in okolice. Da učenje težje razumljivih konceptov poteka lažje ali, da ne prevzame oblike zgolj učenja na pamet z neštetimi ponovitvami, venomer iščemo rešitve, kako bi jim ljub svet biologije, kemije, naravoslovja, (z eno besedo) življenja, približali. Otroci vseh starosti imajo v večini primerov radi likovno umetnost, saj nagovarja njihov kreativni del možganov in spušča domišljijo iz vajeti. Tako lahko vključevanje elementov likovne umetnosti v naravoslovne dejavnosti pripomore k povezovanju leve in desne možganske polovice, poveča motivacijo za delo in za učenje in pripomore k trajnejšemu znanju za življenje.

 Na šoli smo izvajali medpredmetno povezovalni projekt ”Organi človeka,” ki je potekal v sklopu biologije človeka in likovne umetnosti v 8. razredu. Pri biologiji se eden izmed ciljev vsebinskega sklopa glasi, da učenci spoznajo delovanje organskih sistemov, drug pa, da spoznajo, da se med razvojem večceličnega organizma celice specializirajo in diferencirajo, ter razumejo, da se celice z enako zgradbo in delovanjem organizirajo v tkiva, tkiva v organe, organi pa v organske sisteme, ki tvorijo organizem kot usklajeno delujočo celoto. Pri likovni umetnosti pa smo te cilje implementirali v likovno področje oblikovanja v tridimenzionalnem prostoru – kiparstvo, natančneje v likovni nalogi oblikovanje figuralnega kipa iz mehkih materialov.

Vsak učenec si je izbral svoj organ, preučil njegovo zgradbo na spletu, delovanje, posebnosti in zanimivosti. Na voljo je imel učbenik, knjige in priročnike o anatomiji ter možnost uporabe tabličnega računalnika za iskanje dodatnih informacij. Med 2 urama biologije je tako oblikoval zapise svojih spoznanj, zanimivosti in risal skice. Doma je moral iz spleta poiskati še fotografije in morebitne dodatne informacije. Pri likovni umetnosti je z vsem svojim znanjem in fotografijami, (ki jih je stiskal na šolskem tiskalniku namenjenemu vsem učencem šole) 4 ure izdeloval s pomočjo gline izbran organ. Po žganju modela v peči so učenci imeli možnost, svoj organ še pobarvati. Po izdelanem in končanem modelu so pripravili še krajše povzetke delovanja izbranih organov in le-te predstavili drug drugemu v razredu pri pouku biologije. Prepletale so se tako metode dela, različne možnosti iskanja virov informacij, uporaba tako digitalnih kot pisnih virov, samostojnost učencev, kot kroskurikularnost učnih sklopov oziroma predmetov.

V času našega dela smo odkrili natečaj Pipinove knjige – Naravni stroj za vsakodnevno uporabo. Ker smo bili na natečaju z modeli organov zelo uspešni smo od Inštituta Jožef Štefan dobili povabilo k sodelovanju snemanja video prispevka za spletno stran videolectures.net – http://videolectures.net/dobre_ucenci_o_anatomiji/. VideoLectures.net je nagrajen brezplačen izobraževalni video portal posnetih prispevkov. Predavanja delijo ugledni znanstveniki in znanstveniki na najpomembnejših dogodkih, kot so konference, poletne šole, delavnice in znanstvene promocijske prireditve s številnih področij znanosti. Portal je namenjen promociji znanosti, izmenjavi idej in spodbujanju izmenjave znanja z zagotavljanjem visoko kakovostnih didaktičnih vsebin ne le znanstveni skupnosti, temveč tudi širši javnosti. Tako so nas postavili ob bok svetovno priznanim znanstvenikom, ki imajo svoja predavanja in prispevke objavljene prav na tej isti strani.

Nivo uporabe po SAMR modelu 

Ocena članka

Ocena je pripravljena v skladu z opisom za ocenjevanje aplikacij

Relevantnost 
Prilagajanje 
Povratna informacija 
Miselni procesi
Uporabnost
Vključenost učencev 
Deljenje
Uspešnost učencev
Nivo uporabe po SAMR modelu 

Povzetek

Medpredmetni način poučevanja predstavlja aktiven in sodoben pristop k učnemu procesu tako za učitelja kot za učenca. Obema daje večjo motivacijo za delo, učenci pa vidijo dodano vrednost svojega učenja in trajno ostanejo z znanjem za življenje. Predstavljen je primer povezovanja biologije z likovno umetnostjo, ki se je nadgradil v izobraževalen video posnetek posnet v sodelovanju z Inštitutom Jožef Stefan in objavljen na znanstveni platformi Videolectures.net.

5

2 thoughts on “Umetnost in naravoslovje

  1. Irena
    7. 11. 2022 at 19:18

    Povezava naravoslovja z likovno umetnostjo je za začetek dobra izbira nalog za učence ali dijake. Zelo dobra izbira kiparjenja v povezavi z naravoslovjem, ki ponuja glede tega umetnosti neskončno idej in ustvarjalnih rešitev.

  2. Diana
    21. 11. 2022 at 11:43

    Odlična ideja za naravoslovni dan. Učenci skozi kiparjenje oz. skozi motorično aktivnost natančno spoznajo zgradbo človeka, saj so pozorni na vsako malenkost.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja